Handläggning och bedömning

Vad händer med din ansökan och hur sker bedömningen av verksamhetsstöd och projektstöd? Svaren hittar du här.

Handläggning

Ansökningar om verksamhetsstöd och projektstöd handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från Kulturförvaltningens och Helsingborgs Arena och Scen AB:s verksamheter. Vid behov kan ytterligare referenspersoner kallas in. Ansökningar om En snabb slant handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från Kulturförvaltningen.

Bedömning

Bedömningen av ansökningar utgår från Helsingborgs stads övergripande villkor för stöd till föreningslivet samt kulturnämndens regelverk för kulturstöd.

Kulturnämndens strävan är att Helsingborgare och besökare ska få ta del av ett varierat kulturutbud under året samt att utbudet får en geografisk spridning i kommunen. Budgeten för kulturstöd är begränsad till en viss summa varje år som ska fördelas till ett stort antal sökande. Prioriteringar  bland olika ansökningar sker utifrån nedanstående tre bedömningsgrunder. Kriterierna är vägledande och alla  behöver inte täckas varje gång.

Bedömningsgrunder

Kvalitet

Här bedöms:

 • originalitet och kreativitet
 • den sökandes och de medverkandes meriter
 • hur insatsen utvecklar ett konstnärligt område
 • insatsens långsiktiga värde

Publik och delaktighet

Här bedöms:

 • angelägenhet och möjligheten att nå publik
 • möjlig spridningseffekt
 • samarbeten och nätverk

Ekonomi och genomförbarhet

Här bedöms:

 • budget och tidplan
 • ekonomisk bärighet
 • samarbetsparter
 • övriga resurser och förutsättningar som exempelvis lokaler, teknik, kunnande och tillstånd.

Regelverk för kulturnämndens stöd, antaget i kulturnämnden den 23 januari 2020. Gäller från 1 februari 2020. Reviderat i kulturnämnden den 26 januari 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.