Handläggning och bedömning

Vad händer med din ansökan och hur sker bedömningen av verksamhetsstöd och projektstöd? Svaren hittar du här.

Handläggning

Ansökningar om verksamhetsstöd och projektstöd handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från Kulturförvaltningens och Helsingborgs Arena och Scen AB:s verksamheter. Vid behov kan ytterligare referenspersoner kallas in. Ansökningar om En snabb slant handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från Kulturförvaltningen.

Bedömning

Bedömningen av ansökningar utgår från Helsingborgs stads övergripande villkor för stöd till föreningslivet samt kulturnämndens regelverk för kulturstöd.

Kulturnämndens strävan är att Helsingborgare och besökare ska få ta del av ett varierat kulturutbud under året samt att utbudet får en geografisk spridning i kommunen. Budgeten för kulturstöd är begränsad till en viss summa varje år som ska fördelas till ett stort antal sökande. Prioriteringar  bland olika ansökningar sker utifrån nedanstående tre bedömningsgrunder. Kriterierna är vägledande och alla  behöver inte täckas varje gång.

Bedömningsgrunder

Kvalitet

Här bedöms:

 • originalitet och kreativitet
 • den sökandes och de medverkandes meriter
 • hur insatsen utvecklar ett konstnärligt område
 • insatsens långsiktiga värde

Publik och delaktighet

Här bedöms:

 • angelägenhet och möjligheten att nå publik
 • möjlig spridningseffekt
 • samarbeten och nätverk

Ekonomi och genomförbarhet

Här bedöms:

 • budget och tidplan
 • ekonomisk bärighet
 • samarbetsparter
 • övriga resurser och förutsättningar som exempelvis lokaler, teknik, kunnande och tillstånd.

Regelverk för kulturnämndens stöd, antaget i kulturnämnden den 23 januari 2020. Gäller från 1 februari 2020.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?