Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon. 

Om du känner dig otrygg i din familj är det viktigt att du får kontakt med någon som kan ge dig stöd och hjälpa dig.