Hur går detta ihop med bostadsbristen i Helsingborg?

Svar: Bostad först är en form av positiv särbehandling. Individer som är helt utslagna av bostadsmarknaden på grund av psykiskt funktionshinder, alkohol- eller drogberoende får med support från socialtjänsten en chans att bo under normala förhållanden. Andra lösningar som härbärges- eller hotellboende är enligt all tillgänglig forskning destruktiva för människor och bidrar till att permanenta hemlösheten. De är dessutom mycket dyra för samhället.

Lösningen på bostadsbristen är att bygga fler lägenheter. Det måste byggas minst 35 000–40 000 nya lägenheter per år i hela landet, bedömer Statens Bostadskreditnämnd (BKN).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?