FACT-vårdprogram

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som ska ge en god vård och omsorg, genom en flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Programmet vänder sig till vuxna med svår psykiatrisk sjukdom.

Vad är FACT och för vem?

Syftet med programmet är att erbjuda hjälp från både kommunen och psykiatrin genom sammansatta team, så kallade ”flexibla team”. Teamet samarbetar för att du som individ ska få hjälp så snabbt som möjligt utifrån de behov du har. Teamets huvudsakliga uppdrag är att stödja din återhämtning och att arbeta förebyggande för att du i bästa mån ska kunna bevara din psykiska hälsa.

Programmet är till för dig som har en allmänpsykiatrisk diagnos. Undantaget är psykossjukdom och beroendesjukdom. Din diagnos ska medföra nedsatt funktionsförmåga och att det finns perioder då du är i behov av akut stöd med ökade insatser, såväl som det finns perioder då du har mindre behov av insatser.

Hur kommer jag i kontakt med FACT?

Stadens samordnare kan svara på dina frågor och hon kan även hjälpa till med en remiss.

Sara Nilsson nås på telefon: 042-10 50 83 och 0730-457073 vardagar mellan klockan 08.00-17.00.

Du deltar i en studie

Som deltagare i FACT medverkar du samtidigt i en studie som gör att vi på ett säkert sätt kan ta reda på om modellen fungerar. Läs mer om FACTS studie (pdf 192 kB).

För att kunna jämföra resultat i studien kommer hälften av de som söker FACT i Helsingborg att erbjudas vanlig behandling på mottagning som tidigare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?