Personligt ombud

Ett personligt ombud är till för dig som har svårt att få vardagen att fungera på grund av en psykisk funktionsnedsättning.

Ditt personliga ombud kan ge råd, stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Att ha kontakt med ett personligt ombud kostar inget och de har tystnadsplikt.

Vill du ha kontakt med ett personligt ombud?

Du kan läsa mer på webbplatsen Personligt ombud i Skåne, PO Skåne.

PO Skåne arbetar på uppdrag av Helsingborgs stad med att ge stöd åt människor med en psykisk funktionsnedsättning som leder till stora hinder i vardagslivet.