Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som ett stöd för dig som lider av en psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller andra psykosociala problem.

Om du som vuxen i lider av psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller andra psykosociala problem som påverkar ditt dagliga liv, kan du ansöka om att få en kontaktperson. En kontaktperson kan komplettera ditt egna umgänge under en begränsad tid för att hjälpa dig att skapa en meningsfull fritid. Kontaktpersonen ska ge ett vänskapligt stöd och behöver inte ha en särskild utbildning.

Tillsammans med kontaktpersonen kan du hitta på aktiviteter som du inte kan genomföra själv eller med någon annan i din närhet, till exempel gå på bio, gå på stan eller gå till en förening som intresserar dig. Kontaktpersonen finns som stöd tills du känner dig trygg i att utföra aktiviteterna på egen hand eller tillsammans med någon i din omgivning. Kontakten följs upp regelbundet för att vi ska kunna se hur dina sociala färdigheter utvecklas. När målen är nådda avslutas kontakten.

För att ansöka om en kontaktperson, kontakta socialförvaltningens mottagning, telefon 042-10 64 56.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?