Långtidsparkering

Behöver du parkera din bil i flera dagar? I Helsingborg finns parkeringar där du får parkera i upp till sju dygn. Här får du information om var långtidsparkeringarna ligger.

På parkeringsskyltar står ofta hur länge du får parkera på en parkeringsplats. Det rör sig ofta om från några timmar upp till tolv timmar. Om det inte står något på parkeringsskylten får du stå maximalt 24 timmar inom tättbebyggt område.

För dig som behöver parkera din bil under en längre tid finns i Helsingborg på olika ställen parkeringar där du får stå i upp till sju dygn. (Se listan här intill.)

Här hittar du större långtidsparkeringar:

  • Parkeringsplats Finland, Östra Sandgatan (7 dygn)
  • Parkeringsplats Småbåtshamnen (norra delen av Parapeten) (72 timmar)
  • Parkeringsgarage Sundstorget (30 dagar, avgift)
  • Parkeringsplats Sockerbruket, Sockerbruksgatan (30 dagar, avgift)

Förutom dessa större parkeringar finns också andra ställen, bland annat längs vissa gator, där du kan parkera upp till sju dygn.

Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter om du har frågor om långtidsparkeringarna.

Karta:

På Helsingborgs parkeringskarta finns information om var våra större långtidsparkeringar ligger.

Del av Helsingborgs parkeringskarta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?