Behöver jag bygglov för min solcellsanläggning?

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för varken solceller eller solfångare. Men det kan finnas speciella områdesbestämmelser. Innanför detaljplanerat område kan det krävas bygglov. I vissa fall kan det krävas tillstånd.

Oavsett var solcellspanelerna ska placeras är det bäst att kontakta bygglovsavdelningen på kommunen för att vara på den säkra sidan. Använd kontakterna nedan eller gå in på respektive kommuns startsida och sök bygglov.

Helsingborg: kontaktcenter@helsingborg.se, 042-10 50 00

Båstad: bastads.kommun@bastad.se, 0431-77 000

Höganäs: kommunen@hoganas.se, 042-33 71 00

Åstorp: bygg@astorp.se, 042-640 00

Ängelholm: info@engelholm.se, 0431-870 00

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?