Solkartan

Solen är en aldrig sinande källa till energi. Har du funderat på att dra nytta av detta och sätta upp solpaneler eller solceller för att producera egen miljövänlig el? Med Solkartan får du hjälp att se hur stor potential just ditt tak har.

Hitta din solpotential genom att klicka på kartan och leta upp just ditt hus eller fastighet.

solkartan_skärmklipp3

Behöver du hjälp att komma igång

Kontakta stadens energi- och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter finns på denna sida. Rådgivningen är kostnadsfri.

Du kan behöva bygglov

Generellt sett gäller följande:

  • Solpaneler eller solceller som följer takets lutning behöver du inte söka bygglov för.
  • Solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning behöver du söka bygglov för.

Men det finns undantag.
Här kan du läsa mer om vem som behöver söka bygglov för solpaneler

Om Solkartan

Solkartan är framtagen av miljöförvaltningen i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen.

Som underlag till solkartan har vi använt 3D-byggnader och laserskannad höjddata för att räkna ut den genomsnittliga solinstrålningen per kvadratmeter och år. Då 3D-byggnaderna kan ha varierande detaljrikedom finns det ingen garanti att skuggning från mindre objekt på taken är med i beräkningarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?