Sätta upp solpaneler och solfångare

Med solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte för solpaneler och solfångare beror bland annat på vilken typ av hus det gäller och hur din solanläggning är utformad.

Då behöver du inte bygglov

Du behöver inget bygglov om du bor i ett en- och två bostadshus utan begränsningar (se nedan) och planerar att lägga solpanelerna på taket där de ska följa takfallet (istället för att vara vinklade upp från takfallet).

Då behöver du bygglov

 • Du vill placera en solenergianläggning på flerbostadshus eller verksamhetslokaler.
 • Du vill placera en solenergianläggning på en- och tvåbostadshus där
  • byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.
  • detaljplanen anger en utökad bygglovsplikt för just ändring och underhåll av fasader.
  • detaljplanen anger att taket ska ha viss kulör eller visst material.
  • solpanelerna eller solfångarna är vinklade upp från takfallet (istället för att vara placerade i takfallet).

Kontakta oss för mer information om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur skärmtaket kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad/byggnader som gäller.
 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelerna placering.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelerna placering och lutning.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 5 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp solpaneler och solfångare på flerbostadshus så krävs det kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill sätta upp solpaneler och solfångare på ett sätt som är bygglovspliktigt ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Mer information