Det har varit mycket krångel med hantverkaren. Kan jag begära kompensation för det?

Du kan inte kräva ersättning för att det har varit besvärligt eller för att du har fått lägga mycket av din tid på att få tag på hantverkaren. Däremot kan du ha rätt att få ersättning för kostnader som har samband med felet.

Exempel på kostnader är:

  • Förlorad inkomst, om du har behövt ta ledigt från jobbet utan lön.
  • Kostnaden för att du har behövt anlita en besiktningsperson

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?