Jag känner inget förtroende för hantverkare och vill inte låta hen åtgärda felet. Kan jag låta någon annan göra det?

Nej. Hantverkaren har i första hand rätt att kontrollera och åtgärda felet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?