Måste jag betala fakturan trots att hantverkaren har gjort fel?

Du har rätt att hålla inne med hela, eller en del av betalningen som en slags säkerhet för att hantverkaren ska åtgärda felet. Om du inte vet hur stor del av betalningen du har rätt att hålla inne med, kan ett riktmärke vara att utgå ifrån att betalningen ska täcka kostnaden för att låta ett annat företag åtgärda felet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?