Vad gör jag om hantverkaren kräver för mycket betalt?

Tycker du att fakturan är högre än det pris du och hantverkaren kom överens om? Då behöver du först ta reda på om det finns en skriftlig prisuppgift eller inte.

Om det finns en skriftlig prisuppgift

Om ni har kommit överens om ett pris och det finns ett skriftligt godkännande från både dig och hantverkaren, bör du betala det priset. Det behöver inte vara ett avtal i formell mening, det kan räcka med en mejl- eller smskonversation där det framgår att ni är överens.

Om det inte finns en skriftlig prisuppgift

Om ni inte har kommit överens om ett pris eller om priset inte framgår någonstans, ska du betala ett rimligt pris. Eftersom det är hantverkaren som kräver betalt, ska också hantverkaren kunna bevisa att priset är rimligt. Men det kan vara bra för dig att ha koll på vad som kan vara ett rimligt pris, eftersom du behöver ta ställning till hantverkarens krav.

Det finns framför allt två sätt för dig att ta reda på om priset är rimligt i just ditt fall.

 • Begär specificerad faktura
  Du har laglig rätt att begära en specificerad faktura. I fakturan ska hantverkarens arbetsmoment framgå samt vilket material som har använts. Du har även rätt att kräva att få veta hur många timmar och hur mycket material som har gått åt.
 • Begär prisuppgift från andra hantverkare
  Ett annat sätt att kontrollera om ett pris är rimligt är att kontakta en annan hantverkare inom branschen och be denne lämna en prisuppgift på den typen av arbete. Se till att få en skriftlig prisuppgift.

Det här bör du göra med fakturan

Om du efter dina kontroller av priset kommer fram till att fakturan är för hög behöver du ta ställning till hur du vill göra med fakturan.

 • Betala ett rimligt pris och protestera mot resten
  Du kan välja att betala priset som du menar är rimligt. Om du väljer att göra det, behöver du samtidigt meddela hantverkaren att du protesterar mot resten av priset och varför du gör det. Det innebär att du meddelar hantverkaren att du inte kommer att betala den överskjutande delen. Det är viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, exempelvis via mejl, så att du kan bevisa att du har protesterat mot priset.
 • Betala under protest
  Det andra alternativet innebär att du betalar det pris som hantverkaren kräver att du ska betala, men att du samtidigt meddelar att du betalar i protest eftersom du inte tycker att företaget har rätt till full betalning. Att betala under protest kan vara ett alternativ om du är osäker på din rätt att protestera mot ett pris. Genom att betala det pris som hantverkaren kräver, slipper du oroa dig för dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.

Det du behöver tänka på är att du själv måste driva processen för att få tillbaka dina pengar. Du kan vända dig till ARN för att få ditt ärende prövat och på det viset få reda på om du har rätt att få tillbaka summan som du har betalat under protest.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?