Förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.

När ditt barn fyller sex år

får det inte gå kvar på förskola.

I Sverige börjar alla barn

grundskolan när de är sex år.

Sexåringarna börjar i en förskoleklass.

Barnen går i förskoleklass året

mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen är en övergång

mellan förskola och grundskola.

Som förälder väljer du skola till ditt barn.

Barnet går i skolan du valt

från förskoleklass.

Där fortsätter barnet sedan i grundskola

under skolvalsperioden

januari till december.

Under skolvalsperioden väljer du

vilken grundskola du vill att barnet

ska gå på.

Om du inte väljer en skola till ditt barn

kommer kommunen att placera barnet

i en av Helsingborgs kommuns skolor

där det finns plats.

Här hittar du information om
hur du väljer skola åt ditt barn
.

Barnet är i förskola på vardagarna.

Här är barnet ungefär tre timmar varje dag.

Ditt barn kan vara på fritidshem

innan och efter skolan om det behövs.

Förskoleklasserna följer skolans

läsårstider.

Det betyder att barnet är ledigt under

studiedagar och lov.

Här kan du läsa mer om fritidshem.

Här hittar du vanliga frågor och svar
om förskoleklass och grundskola (inte lättläst)
.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?