Måste man gå förskoleklass?

Ja. Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.

Ditt barn börjar i förskoleklass höstterminen det året hen fyller sex år. Du väljer skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan under skolvalsperioden december – januari. Du kan välja vilken skola du vill.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?