Vad är ”fritids”?

Fritids, eller fritidshem, innan skoldagen börjat eller efter att skoldagen är slut, erbjuds alla barn mellan 6 och 12 år. För att få en plats krävs att du som vårdnadshavare jobbar eller studerar. På fritids kan barnen fritt välja vad de vill göra, om de vill leka med kompisar, ta det lugnt och vila, göra läxor eller delta i de aktiviteter som erbjuds av pedagoger som finns där.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?