Fakturering, betalning och krav – Fritids

Du betalar för platsen och inte för den tid barnet är i verksamheten. Därför betalar du avgiften årets samtliga månader, även om barnet inte är i förskolan eller på fritidshemmet. Det är föräldrarnas inkomst som påverkar avgiften, inte tiden som barnet är i verksamheten.

Du får en faktura varje månad och avgiften på fakturan är för aktuell månad. Avgiften betalar du senast sista vardagen/bankdagen varje månad. Är du sen med betalningen skickar vi ut en påminnelse där det tillkommer en påminnelseavgift. Om du inte betalar avgiften trots påminnelse, lämnar vi vidare kravet till inkasso.

Om barnet börjar eller slutar mitt i en månad, betalar du för de dagar som barnet har en plats den månaden. Månadsavgiften delas på 30 och multipliceras med antalet dagar som barnet har en plats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?