Inkomstkontroll – Fritids

De uppgifter du lämnar kontrollerar vi i efterhand mot din inkomstdeklaration hos Skatteverket.

Lämnar du felaktig inkomstuppgift eller inte ändrar din inkomstuppgift när din inkomst har ändrats, kan vi justera avgiften bakåt i tiden upp till 5 år. Detta gör vi ur rättvisesynpunkt, så att alla ska betala rätt avgift. Årsinkomsten hos Skatteverket delas upp på 12 månader och jämförs med vad du har uppgett för inkomst. Om du har uppgett för låg inkomst kommer vi att skicka en faktura till dig på det som du har betalat för lite.

Om du har fått en faktura för inkomstkontroll och har frågor eller önskar dela upp betalningen, vänd dig till handläggaren som står på fakturan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?