Rätt till fritidsplats

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Läs mer om att ansöka om fritidsplats.

Om barnet har en plats på fritids och du blir arbetssökande får ditt barn behålla sin plats i 1 månad, men du måste säga upp platsen. Läs mer om att säga upp din fritidsplats

Om du får ett till barn och tar föräldraledigt, får ditt äldre barn behålla sin fritidsplats och sitt tidigare schema i två månader efter att det nya barnet har fötts. Sedan avslutar skol- och fritidsförvaltningen automatiskt fritidsplatsen. Läs mer om regler för fritidsplats om du är arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven eller tar semester.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?