Tider på fritids – lämna in ditt barns schema

Tiden som barnet kan vara på fritids bestäms genom en skriftlig överenskommelse mellan förälder och skola. Till grund för bedömning ligger förälderns arbetstid, restid, studietid och tid för dygnsvila.  Skolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid.

Du ska lämna in ett schema över barnets tider enligt skolans rutiner.

Om ditt barn går på en kommunal skola, kan du lämna in barnets schema via Skola24 som du når genom sidan Skolportalen. Vid frågor om Skola24, vänd dig till administratören på skolan.

Om ditt barn går på en fristående skola, vänd dig till skolan för mer information om hur du lämnar in ett schema.

Du hittar kontaktuppgifter till skolan på sidan Grundskolor i Helsingborg.

Har du blivit permitterad, är arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven eller har semester?
Läs mer om regler för fritidsplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?