Tider på fritids – lämna in ditt barns schema

Tiden som barnet kan vara på fritids bestäms genom en skriftlig överenskommelse mellan förälder och skola. Till grund för bedömning ligger förälderns arbetstid, restid, studietid och tid för dygnsvila.  Skolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid.

Du ska lämna in ett schema över barnets tider.

Lämna in eller ändra ditt barns tider i vår e-tjänst (logga in med e-legitimation).
Lämna in ditt barns tider via blankett (pdf, 122 kb)

Har du blivit permitterad, är arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven eller har semester?

Läs mer om regler för fritidsplats.