Vad kostar en fritidsplats? Beräkna avgift

Avgiften beror på familjens inkomst och antal barn i familjen som är inskrivna i stadens förskolor och/eller fritidshem. Avgiften för platsen är oberoende av barnets tid på fritids.
Beräkning sker på familjens bruttoinkomst. Bruttoinkomsten är familjens sammanlagda inkomst före skatt intjänad i Sverige eller utomlands. Om hushållets bruttoinkomst överstiger 50 340 kr/månad (år 2021) betalar du maxtaxa. Skolverket bestämmer årligen beloppet för maxtaxa.

Beräkna avgift för plats i förskola eller fritidshem

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn.

Avgift för barn i förskola (1-3 år) är:

Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kr/mån
Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1007 kr/mån
Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn i förskola (3-5 år) och fritidshem:
Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1007 kr/mån
Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

Den 1 augusti det år barnet fyller tre år ändras avgiften, oavsett vilket datum barnet fyller år.
För 3-, 4- och 5-åringar som går i allmän förskola är verksamheten avgiftsfri.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?