Vem ska betala avgiften för fritidsplatsen?

Den som har behovet av en fritidsplats kallas för platsinnehavare. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgifter, meddela ändringar kring familjeförhållanden och betala för barnets plats.

Platsinnehavaren är vanligtvis en av vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda har behov av platsen, är det den förälder som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig. Om det bara är den ena vårdnadshavaren som har behov av platsen är det istället den personen som är platsinnehavare och betalar för platsen oavsett var barnet är folkbokfört.

För de barn som är placerade i familjehem är det familjehemsföräldrarna som är platsinnehavare och betalar för platsen och inte vårdnadshavarna.