Efter skolvalet

När skolvalsperioden är slut fördelas platserna. Så snart skolplaceringarna är klara får du ett besked om vilken skola ditt barn har fått plats på.

När skolvalsperioden är slut ser varje skola till att så många familjer som möjligt får sitt förstahandsval. Om det finns fler sökande till en skola än vad det finns plats gör skolan ett urval utifrån ett antal urvalsregler. Reglerna skiljer sig åt beroende på om du har valt en av Helsingborgs stads skolor eller en fristående skola. Om du har valt en fristående skola får du kontakta dem för att höra hur deras urvalsregler ser ut.

I Helsingborgs stads skolor gör vi allt för att ni ska få ert förstahandsval. Men det kan bli fullt på en skola och då gör vi ett urval enligt de här urvalsreglerna i den här ordningen:

  1. Särskilda skäl
    Elever som är i behov av särskilt stöd som har särskilda skäl att placeras på just den skolan.
  2. Syskonförtur
    Elever som har syskon i årskurs F-3 har förtur till just den skolan.
  3. Relativa närhetsprincipen
    Elever som bor nära skolan placeras före elever som bor längre bort.

Elev 1 och Elev 2 vill båda går i Storskolan. Det är den skola som ligger närmast för båda barnen. Storskolan har bara en plats kvar. Vem får platsen?

För att bestämma vem som får gå på Storskolan behöver vi veta vilka andra skolor som finns i närheten. Lillskolan är den skola som ligger närmst efter Storskolan. Elev 1 har ganska nära till Lillskolan medan Elev 2 får betydligt längre resväg. (Vi mäter gång- eller cykelväg till skolan, inte fågelvägen.)

För att båda barnen ska ha relativt nära till sina skolor får Elev 2 plats på Storskolan och Elev 1 på Lillskolan.

När alla skolplaceringar är klara får du information om var ditt barn har fått plats. Om du har valt en fristående skola får du besked direkt från dem.

Om du har valt en skola inom Helsingborgs stads skolor får du ett beslut om plats. Har du gjort ditt val via e-tjänsten kommer ditt meddelande via SMS och e-post. Om du inte har fått något besked under mars månad tar du kontakt med Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 så hjälper de dig.

Du loggar in på e-tjänsten och tackar nej till din placering. Om du inte har använt e-tjänsten får du ditt beslut i ett brev.

Helsingborgs stads skolor och fristående skolor har olika principer för att göra urvalet för vilka elever som får plats. Fristående skolor har egna kösystem. Helsingborgs stads skolor gör urvalet enligt relativa närhetsprincipen (se tidigare text). Beslut om skolplacering skickas inte ut samtidigt. Det är viktigt att du tänker på det om du tackar nej till en skola.

Du får ett samlat beslut om plats inom Helsingborgs stads skolor. Tackar du nej till platsen utgår vi från att ditt barn har fått plats på en annan skola inom eller utom kommunen.

Har du fått plats på en kommunal skola men har en fristående skola som högre alternativ? Tacka inte nej förrän du har fått plats på den fristående skolan. Annars riskerar du att stå utan skola och blir placerad på en kommunal skola som har plats.

Placeringsbeslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. Beroende på vilken grund placeringsbeslutet har fattats ska överklagandet antingen behandlas av Förvaltningsrätten i Malmö eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Om du har sökt till en skola som har fått in fler ansökningar än vad den har platser, och de lediga platserna har gått till andra elever som bor närmare eller som har förtur enligt den relativa närhetsprincipen, ska ditt överklagande skickas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten i Malmös webbplats.

Om du istället fått avslag att gå i en viss skola på grund av att placering vid denna skola hade medfört betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, ska ditt överklagande vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd. Du skickar den till Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats.

När skoldagen är slut kan ditt barn ha rätt till fritidshem, som ofta kallas ”fritids”. Om du börjar tidigt på morgonen kan ditt barn gå till fritids före skoldagen också. Det är en pedagogisk verksamhet där barnen leker och lär och deltar i olika aktiviteter. Det är helt frivilligt att gå till fritids.

Du betalar en avgift för fritidshemmet som beror på din inkomst och hur många av dina barn som går på fritids och/eller förskola. Det finns en maxgräns för hur mycket det kostar per familj.

Läs mer om och anmäl ditt barn till fritidshem.