Efter skolvalet

När skolvalsperioden är slut fördelas platserna. Så snart skolplaceringarna är klara får du i mars ett besked om vilken skola ditt barn har fått plats på.

När tiden för att välja skola

har gått ut,

delas platserna ut.

Det finns bestämmelser för

vem som får vilken plats.

Helsingborgs bestämmelser

kan du läsa på denna sida.

Har du sökt till en privatskola

bör du kontakta dem för

information om deras bestämmelser.

Helsingborgs kommun har tre regler

för att bestämma vem som får plats var.

 1. Extra hjälp
  Om en elev behöver extra hjälp
  som bara finns på en speciell skola,
  får eleven förtur till den skolan.
 1. Syskonförtur
  Om eleven har syskon i F-3 på skolan,
  får eleven förtur till den skolan.
  F-3 betyder förskoleklass till tredje klass.
 1. Vem bor närmst skolan
  Bor eleven närmre skolan har eleven större
  chans att komma in på den skolan

Vem bor närmst?

Kommunen har regler för

hur vi räknar ut vem

som bor närmst skolan.

För att räkna ut detta

tittar vi på hur nära eleven har

till andra skolor i närheten.

Vi tittar på gång eller cykelvägar.

Båda eleverna på bilden

har sökt till Storskolan.

Storskolan har bara plats för en till elev.

Vi måste därför titta på

hur nära eleverna har

till den andra skolan som ligger i området.

Den andra skolan heter Lillskolan.

Elev 1 har ganska nära till Lillskolan.

Elev 2 har ganska långt

att gå till Lillskolan.

Eftersom båda eleverna ska ha nära till skolan

får elev 1 gå på Lillskolan och

elev 2 får gå på Storskolan.

Denna regel kallas

närhetsprincipen.

Så får du veta vilken skola
ditt barn ska gå på

När alla elever har fått plats på en skola,

får du besked om var ditt barn får plats.

Du får besked om elevens plats

på antingen telefon, mejl eller post.

Om du inte fått något besked under mars månad

kontaktar du kommunen för att få hjälp.

Det kan du göra på telefon: 042-10 50 00.

Tacka nej

Om du ångrar ditt skolval

kan du tacka nej till platsen du får.

Tacka inte nej för snabbt.

Om du väntar på svar

från en friskola,

men får plats på en kommunal skola,

bör du vänta med att tacka nej.

Tacka inte nej förrän du

fått besked från friskolan.

Det är inte säkert att du får svar

från friskolan samtidigt som

du får svar från den kommunala skolan. 

Om du inte är nöjd

Om du inte tycker att reglerna

för var eleven fick plats följts,

kan du överklaga beslutet.

Överklagan ska skrivas ner.

Om det handlar om närhetsprincipen,
ska du kontakta Förvaltningsrätten i Malmö
på den här länken
.

Om eleven inte fått plats på

en önskad skola på grund av

kommunens ekonomi eller organisation,

ska du kontakta

Skolväsendets överklagandenämnd.

Du skickar det till:
Barn- och utbildningsnämnden
251 89
Helsingborg.

Fritidshem

Fritidshem kallas ibland för fritids.

Ditt barn kan vara på fritids

innan skolan om du börjar jobba tidigt.

Barnet kan också vara på fritids

efter att skolan är slut.

Att ha sitt barn på fritids

är helt valfritt.

På fritids får barnet lära sig saker

och leka med andra barn.

Du betalar för att ha dina barn

på fritidshem.

Kostnaden beror på vad du tjänar

och hur många barn du har

på fritidshem.

Det finns en maxgräns

för vad varje familj behöver betala.

Här kan du läsa mer om fritidshem.

Modersmål

Om ni pratar ett annat språk

än svenska i hemmet,

kan barnet få undervisning

i detta språk i skolan.

Ansökan för modersmål

är öppen 1 januari till 15 april.

Barnet börjar denna undervisning

på höstterminen.

Här kan du läsa mer om
modersmål i grundskolan
.

Skjuts till skolan

Om eleven har långt till skolan

kan eleven få skjuts till skolan.

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.