Före skolvalet

Du kan fritt välja vilken skola du vill i Helsingborg, fristående eller en kommunal inom Helsingborgs stads skolor. Vilken grundskola passar just ditt barn?

Förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Resten av dagen kan ditt barn ha rätt till fritidshem.

När du väljer förskoleklass väljer du i vilken skola ditt barn ska börja.

Att välja grundskola

Det finns många grundskolor i Helsingborg. Du väljer fritt mellan de kommunala Helsingborgs stads skolor och fristående verksamheter.

Läs mer om grundskolor i Helsingborg.

Ta gärna kontakt med den skola du är intresserad av. Många skolor håller öppet hus och/eller informationstillfällen där du kan få se hur skolan ser ut, träffa några som arbetar där och ställa dina frågor.

 Det svenska skolsystemet

Skolkö

De fristående skolorna har egna skolköer. Det innebär ofta att du behöver anmäla ditt barn till just den skolan i god tid. Kontakta den fristående skola du är intresserad av för att få veta vilka regler som gäller där.

De kommunala skolorna inom Helsingborgs stads skolor har inget skolkösystem utan intaget sker varje år utifrån skolvalet och hur förutsättningarna ser ut just då.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?