Före skolvalet

Innan du gör skolvalet finns det en del saker du behöver ta ställning till. Vill du att ditt barn ska gå i förskoleklass? Vilken grundskola passar mitt barn? Det finns många grundskolor i Helsingborg. Du väljer fritt mellan de kommunala Helsingborgs stads skolor och fristående verksamheter.

Förskoleklass

De flesta barn som fyllt 6 år går ett år i förskoleklass innan de börjar första klass i grundskolan. Ditt barn måste inte gå i förskoleklass, den är helt frivillig och kostar ingenting. Skolplikten börjar skolår 1 i grundskolan.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Resten av dagen kan ditt barn har rätt till fritidshem.

När du väljer förskoleklass väljer du i vilken skola ditt barn ska börja.

Att välja grundskola

Det finns många grundskolor i Helsingborg. Du väljer fritt mellan de kommunala Helsingborgs stads skolor och fristående verksamheter.

Ta gärna kontakt med den skola du är intresserad av. Många skolor håller öppet hus och/eller informationstillfällen där du kan få se hur skolan ser ut, träffa några som arbetar där och ställa dina frågor.

Skolkö

En del fristående skolor har skolkö. Då måste du anmäla ditt barn till skolan i god tid. Kontakta den fristående skola du är intresserad av för att få veta vilka regler som gäller där.

Helsingborgs stads skolor har ingen skolkö.

Fritidshem

När skoldagen är slut kan ditt barn ha rätt till fritidshem, som ofta kallas ”fritids”. Om du går till jobbet tidigt kan ditt barn gå till fritids före skoldagen också. Det är en pedagogisk verksamhet där barnen leker och lär och deltar i olika aktiviteter. Det är helt frivilligt att gå till fritids.

Ansökan om plats på fritidshem gör du inte förrän ditt barn har fått en plats på en skola, och då gör du ansökan direkt till den skolan.

Du betalar en avgift för fritidshemmet som beror på din inkomst och hur många av dina barn som går på fritids och/eller förskola. Det finns en maxgräns för hur mycket det kostar per familj.

Här kan du läsa mer om våra fritidshem.

Modersmål

Om ni pratar ett annat modersmål än svenska hemma har ditt barn rätt till modersmålsundervisning. Du ansöker om modersmålsundervisning samtidigt som du gör ditt skolval.

Här kan du läsa mer om modersmålsundervisning i grundskolan.

Skolskjuts

Bor du långt från skolan kan du ha rätt till någon typ av skolresa. Vanligast är ett busskort i form av Skånetrafikens grundskolekort.

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

DetSvenskaSkolsys