Vision Helsingborg 2035

Vi helsingborgare har en gemensam framtid, och Vision Helsingborg år 2035 pekar ut riktningen. Trend- och omvärldsanalysen, som vi tar fram årligen, ska öka beredskapen och stärka vår förmåga att agera i tid, istället för att reagera. 

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.

För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys. Läs mer om trend- och omvärldsanalysen.

Guide till Vision Helsingborg 2035

Beskrivning av Vision Helsingborg 2035 och bakgrunden till den (pdf 164 kB).

In English:
Guide to Helsingborg 2035 (pdf 166 kB).

Filmer om Vision Helsingborg 2035

Den här filmen förklaras visionen och hur visionen ska användas.
I den här filmen berättar helsingborgare hur de vill att staden ska se ut år 2035.