Om Dynamis

Vi möter föräldrar och unga vuxna i samtal där vi arbetar utifrån olika metoder. Nedan kan du läsa mer om våra metoder och hur vi arbetar.

Lösningsfokuserade samtal

Detta innebär att vi tillsammans pratar om hur du önskar ha det i framtiden. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att lyfta fram det som fungerar hellre än det som inte gör det. Det är ett arbetssätt som möjliggör förändring och uppkomsten av nya idéer. Läs mer om lösningsfokuserade samtal på Solutionfocus webbplats..

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I KBT arbetar vi gemensamt med ett eller flera avgränsade problem, till exempel ilska, rädslor, nedstämdhet eller stress. Läs mer på Beteendeterapeutiska föreningens webbplats.

Marte Meo-metoden

Marte Meo betyder ordagrant ”av egen kraft”. Metoden bygger på kommunikationsteori och spädbarnsforskning. Marte Meo handlar om att upptäcka och förstärka det som är positivt i samspelet mellan barn och föräldrar i relationer som av olika orsaker är problematiska. Du kan också se vad just ditt barn har för behov och hur du som förälder kan tillgodose dem. Läs mer på Marte Meo-föreningens webbplats..

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.