Om Dynamis

Vi möter föräldrar/familjer i samtal där vi arbetar utifrån olika metoder.

I samtalen hos oss kan du:

  • prata om hur du vill ha det i ditt liv
  • få klarhet i vad som eventuellt behöver bli annorlunda
  • öka förmågan att se dina möjligheter
  • tänka på vad du är bra på och hur du kan använda dina resurser.

Våra metoder

Lösningsfokuserade samtal

Detta innebär att vi tillsammans pratar om hur du önskar ha det i framtiden. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att lyfta fram det som fungerar hellre än det som inte gör det. Det är ett arbetssätt som möjliggör förändring och uppkomsten av nya idéer. Läs mer om lösningsfokuserade samtal på Solutionfocus webbplats..

KBT (kognitiv beteendeterapi)

I KBT arbetar vi gemensamt med ett eller flera avgränsade problem, till exempel ilska, rädslor, nedstämdhet eller stress. Läs mer på Beteendeterapeutiska föreningens webbplats.

Marte Meo-metoden

Marte Meo betyder ordagrant ”av egen kraft”. Metoden bygger på kommunikationsteori och spädbarnsforskning. Marte Meo handlar om att upptäcka och förstärka det som är positivt i samspelet mellan barn och föräldrar i relationer som av olika orsaker är problematiska. Du kan också se vad just ditt barn har för behov och hur du som förälder kan tillgodose dem. Läs mer på Marte Meo-föreningens webbplats..

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?