Ekonomiskt stöd till idrottsföreningar

Här hittar du information om hur din förening kan söka föreningsbidrag av Helsingborgs stad.

Föreningar är viktiga för helsingborgare och därför vill Helsingborgs stad göra det lättare för dig som driver eller vill starta förening. De olika föreningsverksamheterna har olika kriterier som du måste uppfylla för att kunna söka bidrag till din förening:

Ungdomsföreningar, pensionärs- och handikapporganisationer

Här hittar du Bestämmelser för kommunalt föreningsbidrag 2021 som gäller för ungdomsföreningar, pensionärs- och handikapporganisationer under 2021.

Samtliga blanketter för föreningar hittar du under E-tjänster och blanketter.

Individuell elitverksamhet

Med träningskortet kan du som är elitidrottare boka och få bidrag för lokalbokning. Träningskortet gäller dig som har fyllt 16 år och är medlem och tävlar för en godkänd Helsingborgsförening. Träningskortet gäller vardagar mellan klockan 8:00-16:00 samt under lov och helger.

Träningskort för individuell elitverksamhet – allmänna bestämmelser.

Kriterier avseende extra stöd 2021 med anledning av coronapandemin

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att tillföra idrotts- och fritidsnämnden 2,4 miljoner kronor för att stötta föreningslivet med anledning av pandemin. Föreningar som uppfyller allmänna villkor och kriterier i bestämmelser för kommunalt föreningsstöd kan söka extra stöd.

Kriterier för extra stöd 2021 med anledning av coronapandemin.

Ansök om bidrag

Ansökan om bidrag genom att mejla: bidrag.fritid@helsingborg.se

Nyhetsbrev från Fritid Helsingborg

Digitala möten

Vi har ersatt våra nyhetsbrev med digitala föreningsmöten via Microsoft Teams. Mötena äger rum en gång i veckan. Inför varje möte skickar vi ut en inbjudan till mötet.

Vill du bli inbjuden till mötet?

Skicka ett mejl med ditt namn och e-postadress till bokning.fritid@helsingborg.se som är arbetsledare för föreningsservice.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?