Regler för hundar i naturen och på allmänna platser

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund.

Omgivningens inställning till hundar handlar till stor del om hur du som ägare eller den som har hand om en hund agerar. De lagar och lokala regler som finns är bland annat till för att både djur och människor ska ha det bra tillsammans på våra gemensamma allmänna platser.

Regler om vad som gäller i Helsingborg finns i Allmänna ordningsföreskrifter för Helsingborgs stad på webbplatsen så styrs Helsingborg.

Hundar får inte vistas på:

 • allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta – dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område
 • på nysått eller nyplanterat område
 • allmän idrottsplats
 • allmän badplats inklusive till badplatsen hörande gräsmatta under perioden 1 maj till 30 september. För hela året finns för hund särskilt anvisade områden, så kallat hundbad. Dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område. Här ser du var hundbaden finns.
 • allmän försäljningsplats där handel pågår eller handelsvaror är uppställda.
 • innetorg – fast du och din hund får passera genom Helsingborg C (Knutpunkten) om hunden är kopplad.

Hundar ska vara kopplade året runt här:

 • i anslutning till motionsspår
 • kyrkogårdar och begravningsplatser
 • i följande naturreservat: Allerums mosse, Borgen, Domsten-Viken, Duvestubbe, Rååns dalgång, Gantofta, Fjärestad-Gantofta, Jordbodalen, Kulla Gunnarstorp, Småryd, Svedberga kulle och Väla.

Här ska hundar vara kopplade 15 mars till och med 31 oktober:

På de här platserna ska hundar vara kopplade 15 mars till och med 31 oktober:

Särskilda regler i naturreservat

I naturreservat finns det ofta särskilda regler för hur hundar ska vara kopplade. Det här gäller för Helsingborgs stads naturreservat:

 • Allerums mosse: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Borgens naturreservat: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Bruces skog: Hunden ska vara kopplad 15 mars-31 oktober.
 • Christinelund: Inga särskilda regler förutom lagar och lokala regler för Helsingborg.
 • Domsten-Viken: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Duvestubbe: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Fjärestad-Gantofta: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Gantofta: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Jordbodalen: Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Kulla Gunnarstorp: Hunden ska alltid vara kopplad och kopplet får inte vara längre än fem meter.
 • Pålsjö skog: Hunden ska vara kopplad 15 mars-31 oktober förutom i hundhägn.
 • Rååns dalgång: Hunden ska alltid vara kopplad
 • Småryd: Hunden ska alltid vara kopplad
 • Svedberga kulle: Hunden ska alltid vara kopplad
 • Väla: Hunden ska alltid vara kopplad
 • Ättekulla: Hunden ska vara kopplad 15 mars-31 oktober.
 • Örby: Hunden ska vara kopplad 15 mars-31 oktober förutom i området vid hundbadet.

Information finns även i bestämmelserna för respektive naturreservat.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i lagen om tillsyn över hundar och katter (paragraf 16). Där står att hundar ska hindras från att ”springa lösa i marker där det finns vilt”. (Läs mer längre ned på sidan om hur Naturvårdsverket tolkar lagen om tillsyn över hundar och katter.)

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om regler som gäller för hundar i naturen.

Tikar som löper ska vara kopplade

Du som har en tik ska under löptid hålla den kopplad inom hela kommunen, förutom inhägnade områden.

Hundar utan koppel ska ha halsband

När din hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den på offentlig plats. Du kan slänga hundbajspåsen i en skräpkorg.

Det finns ungefär 50 så kallade hundpåsstationer i Helsingborg, där du kan hämta hundbajspåsar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.