Priser och regler

Här kan du ta del av Helsingborgs renhållningstaxa och se vilka regler som gäller för renhållningen inom Helsingborg. På NSR:s webbplats får du mer information om priser för olika tjänster.

Priser:

Din sophämtning är helt avgiftsfinansierad och bekostas inte av skatter. Det är Nordvästra Skånes AB (NSR) som föreslår hur mycket sophämtningen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar sedan om renhållningstaxan. Här kan du se vad du betalar för din sophämtning:

På NSR:s webbplats: Vad kostar det? Abonnemang och våra alternativ

Regler:

Det finns två dokument som styr hur vi inom Helsingborgs stad måste och vill arbeta med renhållningen, renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan.

Det är kommunfullmäktige som antar renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Renhållningsordningen innehåller de lokala regler och föreskrifter som gäller för den kommunala avfallshanteringen.

Läs mer om dokumenten och ladda ner dem.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?