Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet kopplar samman stadens arbete med miljö och folkhälsa. Det sätter tydligt människan i centrum, och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra. Helt i linje med stadens vision.

Ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete är viktigt för oss som jobbar i Helsingborgs stad. Därför har vi bland annat tagit fram miljöprogram med mål för samtliga verksamheter ända sedan 1983. Under 2015 valde staden dock att ta ett större grepp om frågan – och arbeta fram ett livskvalitetsprogram.

Programmet antogs av kommunfullmäktige i januari 2016.

Läs mer på Livskvalitetsprogrammets webbplats