Jourhem

Ett jourhem tar regelbundet emot barn och ungdomar akut för en begränsad tids placering under tiden som socialtjänsten utreder och planerar rätt lösning för barnet.

I ett jourhem behövs trygga vuxna med stor erfarenhet av barn och ungdomar. Det är en fördel att ha erfarenhet av att ha varit familjehem eller ha arbetat med barn eller ungdomar på annat sätt.

Som jourhem måste du bo i eller nära Helsingborg. Du arbetar i ditt eget hem och uppdraget förutsätter att en vuxen i familjen är hemma på heltid. Du får då ett fast arvode. Jourhemsföräldrarna ingår i en grupp som får regelbunden handledning av socialtjänsten och arbetar i nära samarbete med socialsekreterare.

Här kan du läsa mer om hur du blir familjehem eller jourhem.