Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn

Här kan du få svar på vad som gäller för dig som vill bli familjehem åt ensamkommande flyktingbarn.

Kan jag erbjuda rum till ett flyktingbarn akut idag?

Nej, de som kommer hit placeras i så kallade HVB-hem med personal, som socialförvaltningen ansvarar för, i väntan på att de kan placeras i ett familjehem.

Jag har en hel lägenhet eller fastighet som jag vill hyra ut. Hur gör jag?

Då ska du kontakta fastighetsförvaltningen..

Vad innebär det att bli familjehem åt ett ensamkommande flyktingbarn?

Det är samma uppdrag som för alla familjehem, att ge barnet stöd i vardagen, erbjuda en familjegemenskap och ge den omsorg som en familj ger.

Barnet har först en god man och sedan (vid permanent uppehållstillstånd) en särskilt förordnad vårdnadshavare som har huvudansvaret för att se till barnets rättigheter och sköta myndighetskontakter, medan familjehemmet ger omsorg och ansvarar för att allt fungerar i vardagen.

Det är viktigt att tänka igenom att det är ett långsiktigt åtagande och familjehemsenheten måste först utreda, godkänna och utbilda ett familjehem. Det kan ta flera månader.

Tänk också på att:

  • Du bör inte ha egna barn under tre år
  • Det bör finnas ett eget rum till barnet
  • Du ska ha tid och ork att engagera dig under lång tid (kanske flera år).

Vad får jag för ersättning?

Familjehemmet får ersättning för omkostnader, där nivån utgår från barnets behov, samt ett arvode enligt rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram.

Får jag välja barn?

Du kan ha önskemål. Vi gör en matchning som ska passa både familjen och barnet.

Vad är det för barn som kommer?

Det är mestadels pojkar i åldrarna 10-18 år. Vanligaste ursprungsländerna just nu är Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea.

Kan jag göra något annat för att hjälpa ensamkommande?

Genom Helsingborgs stad kan du bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Om du vill engagera dig på något annat sätt bör du i första hand vända dig till en frivilligorganisation.

Läs mer om hur du blir god man här.

Läs mer om hur du blir särskilt förordnad vårdnadshavare här.

Kan jag bli kontaktfamilj i stället?

Kontaktfamilj är ett behovsprövat stöd för att avlasta föräldrar varannan helg och det behovet finns generellt inte för ensamkommande flyktingbarn. Just nu har vi tyvärr heller ingen organisation i staden för att matcha värdfamiljer på ideell grund.

Kan jag skänka kläder och saker till era boenden?

Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att organisera insamlingar och utdelningar just nu. Vi får hänvisa till frivilligorganisationer och ideella initiativ. Bland annat finns det goda män som på eget initiativ samlar in kläder till barnen. Tänk på att först höra efter vad det finns behov av.

Jag anmälde intresse förra veckan, varför har ingen kontaktat mig?

Just nu får vi in väldigt många fler intresseanmälningar än normalt. Det är roligt och välbehövligt, men gör också att vi har svårt att hantera inflödet. Vår rekryteringspersonal jobbar så fort de kan, men det kan tyvärr ta några dagar.

Hur lång tid bor barnet/ungdomen i familjehem?

Det kan handla om några månader till flera år, tills de kan återförenas med sin familj eller flytta till en egen lägenhet.

Måste jag vara hemma på heltid?

Nej, men du behöver kunna ta ledigt när det behövs, till exempel för att följa med till skolan, på läkarbesök eller för kontakter med myndigheter.

Många ungdomar är självständiga och har egna vänner som de umgås med. Andra behöver mer trygghet och stöd i vardagen av en familj.

Hur gör vi med språket?

Många ungdomar är ambitiösa och vill lära sig svenska snabbt. Några kan lite engelska. Genom teckenspråk och lexikon kan man komma ganska långt i vardagen. När den unge har kontakt med myndigheter, är myndigheten skyldig att beställa tolk om det behövs.

Om det inte fungerar, hur avbryter jag uppdraget?

Både kommunen och familjehemmet har en uppsägningstid på en månad för att ge kommunen möjlighet att hitta nytt boende för ungdomen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.