Särskilt förordnad vårdnadshavare

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du agerar som ställföreträdande förälder då barnen saknar vårdnadshavare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. Vårdnaden upphör när barnet fyller 18 år.

Vad innebär uppdraget?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att barnets rättigheter tillgodoses, ansvara för barnets myndighetskontakter och vara behjälplig med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. En särskilt förordnad vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider, om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare eller om föräldrarna under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, lever skilt från barnet under lång tid eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Om ensamkommande flyktingbarn under 18 år får permanent uppehållstillstånd behöver de en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Anmäl intresse

Om du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska du anmäla ditt intresse till familjehemsenheten. Det är sedan tingsrätten som beslutar om uppdraget.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?