Rådgivare för personer med funktionsnedsättning

Du kan vända dig till rådgivaren för personer med funktionsnedsättning för att få råd, stöd och vägledning i frågor som rör hela din livssituation. Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig att

  • hitta rätt instans eller verksamhet
  • framföra synpunkter
  • komma i kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

Det här kan du få hjälp med av oss