Vid dödsfall

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den kan göras privat av den som har god kännedom om boet eller genom att anlita jurist på exempelvis bank eller begravningsbyrå.

När någon avlider

måste man göra

en bouppteckning.

En bouppteckning är

en redovisning av

den avlidne personens ekonomi.

Bouppteckningen ska skickas

till Skatteverket.

Du kan göra bouppteckningen själv.

Det är viktigt att du har mycket

kunskap om dödsboet om du

ska göra bouppteckningen själv.

Dödsbo är ett ord för den avlidne

personens ekonomi och ägodelar.

Du kan också anlita en jurist

eller en begravningsbyrå. 

Dödsboanmälan

I vissa fall kan Helsingborgs kommun

hjälpa till att göra

en enklare bouppteckning.

Det kallas för dödsboanmälan.

Det gör kommunen gratis.

Dödsbohandläggaren i kommunen

måste bedöma rätten till

en dödsboanmälan.

För att göra en dödsboanmälan krävs det att:

 • det inte finns några pengar kvar
  från den avlidne efter att
  hela eller delar
  av begravningen har betalats
 • den avlidne inte äger något
  hus, villa eller tomt
 • den avlidne var folkbokförd
  och bodde i Helsingborg
 • de anhöriga inte rör
  den avlidnes saker eller pengar
  innan ni kontaktar dödsbohandläggaren
 • den som ansöker om dödsboanmälan
  måste ha god kunskap om dödsboet
  när han eller hon kontaktar kommunen
 • dödsbodelägarna måste vara överens.
  Om du ärver något av den avlidne
  är du delägare till dödsboet.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

 • någon av delägarna till
  dödsboet inte vill.
  Om du ärver något
  av den avlidne är du
  delägare till dödsboet
 • det krävs mycket arbete
  av handläggaren att få
  uppgifter om den avlidnes
  ekonomi
 • om det finns invecklade
  arvsfrågor.
  Arvsfrågor kan finnas i
  äktenskapsförord och testamente
 • den avlidne äger saker
  som är värda mycket pengar

Om det finns tveksamheter

i undersökningen,

kan dödsbohandläggaren

hänvisa dödsboet till att istället göra

en bouppteckning.

Tänk på att:

 • pengarna som den avlidne
  lämnar efter sig
  först och främst ska gå till betalning
  av begravningen
 • alla autogiron och överföringar
  ska stoppas så snabbt som möjligt
  efter dödsfallet.
  Detta görs av delägarna
  till dödsboet

Autogiro är pengar som

dras automatisk varje månad

 • vänta med att betala
  räkningar för den avlidne
  tills dödsboanmälan är klar
 • om den avlidne har skulder
  räknas de inte med i dödsboanmälan
 • spara alla kvitton gällande
  begravning och kostnader som uppstår
  om du t.ex. behöver hjälp att sälja något
  som den avlidne ägde. (stod ”avyttringskostnader” innan)
 • dödsboanmälan gäller för
  hur den avlidnes ekonomi
  såg ut på dödsdagen.
  Dödsboanmälan bör göras
  senast två månader efter dödsdagen
 • om den avlidne var gift eller
  registrerad partner ska bådas ekonomi
  redovisas vid ansökan om dödsboanmälan.

Så gör du ansöker om dödsboanmälan

Du som är delägare

till dödsboet ska göra anmälan.

Delägare till dödsboet är du

om du har rätt till arv.

Du som är företrädare

för dödsboet kan också göra en anmälan.

Du kontaktar en dödsbohandläggare

på arbetsmarknadsförvaltningen.

Du hittar våra kontaktuppgifter

under Kontakt på denna sida.

Vid kontakten ska du lämna

personuppgifter om den avlidne.

Du ska också lämna dina kontaktuppgifter.

Efter det blir du uppringd av

en dödsbohandläggare.

Dödsbohandläggaren undersöker

om det finns möjlighet till en dödsboanmälan.

Dödsboförvaltning

Förvaltning betyder att du

tar hand om någonting.

Då förvaltar du det.

Det är dödsbodelägarna som

förvaltar dödsboet under

utredningen.

Om den avlidne inte lämnar

några dödsbodelägare efter sig,

är det kommunens ansvar

att förvalta dödsboet.

Begravningskostnad

Om det saknas pengar

till att betala hela

eller delar av begravningen

kan dödsboet ansöka om

ekonomiskt bistånd.

Du kan läsa mer om
ekonomiskt bistånd för
begravningskostnad här (inte lättläst)
.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.