Gågata

På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Tänk på att fordon har väjningsplikt gentemot fotgängare och att hastighet inte får överstiga normal gångfart.

Gågata

  •  På en gågata är motorfordonstrafik förbjuden förutom för varuleveranser, transporter för boende, hotellgäster eller personer med rörelsehinder till och från en adress på gatan.
  • Du som kör ett fordon ska köra i de gåendes hastighet och det är du som har väjningsplikt.
  • Du får bara parkera på särskilt anordnade platser.

Gångfartsområde

  •  Gångfartsområden är främst till för den som går eller cyklar, men det är tillåtet att framföra motorfordon.
  • Både fordonstrafik och cyklande har väjningsplikt mot gående och hastigheterna får inte vara högre än de gåendes.
  • Du får bara parkera på särskilt anordnade platser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?