Så läser du parkeringsskyltar

När du ska parkera är det viktigt att du vet hur du ska läsa skyltar och tilläggstavlor. Här beskriver vi en skyltkombination med tre tilläggstavlor och hur du ska läsa dem för att parkera rätt.

Parkeringsskyltar: En p-skylt och tre tilläggstavlor

Skylt med ett stort P

Parkeringsskylt

Skylten med ett stort P betyder att det är tillåtet att parkera. Om skylten är ensam utan tilläggstavlor nedanför betyder den att du får parkera i 24 timmar måndag till fredag och sedan hur länge du vill lördag och söndag.

Tilläggstavla 1

Parkeringsskylt, tilläggstavla: Avgift

Den första tilläggstavlan betyder att du ska betala en avgift för att parkera. Eftersom det endast står texten Avgift och det inte finns dagar eller klockslag angivna inom den här skyltens ram, innebär det att det är alltid är avgift – hela tiden, dygnet runt.

Tilläggstavla 2

Parkeringsskylt, tilläggstavla: Tidsangivelser

Den andra tilläggstavlan visar att det är tillåtet att parkera max två timmar i följd mellan de dagar och tider – som anges inom samma skylt.

  • Tiden högst upp betyder att du får parkera max 2 timmar i följd, vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00.
  • Tiderna som är inom parentes talar om att du får parkera max 2 timmar i följd mellan klockan 8.00 och 14.00 under lördagar, och andra dagar före röd dag eller helgdag.
  • Den nedersta raden i röd färg talar om att du får parkera max 2 timmar i följd mellan klockan 8.00 och 13.00 under söndagar och andra röda dagar eller helgdagar.

Övrig tid gäller inte 2-timmarsregeln, men det är fortsatt avgift.

Tilläggstavla 3

Parkeringsskylt, tilläggstavla: Parkeringsförbud servicedag

Den tredje tilläggstavlan talar om att det är förbjudet att parkera här på onsdagar mellan klockan 08.00 och 18.00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.