Servicedagar – städning av gator

Stadens gator städas och underhålls på bestämda tider varje månad. Vilka dessa tider är framgår av vägmärkena på de aktuella gatorna.

Parkeringsskylt, parkering förbjuden servicedagar.Det kan även vara andra åtgärder som är inplanerade, som till exempel kontroll av kantsten eller rensning av brunnar.

Tänk på att parkeringsförbudet dessa dagar gäller under hela tidsperioden, även om städbilen har passerat.

Parkeringsförbudet gäller även om aktuellt datum infaller på en helgdag. Tänk på att den generella regeln om 24 timmar gäller övriga dagar.

Mer information om Service och städning av gator

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?