3. Granskning

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag som sedan ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Precis som i samrådet kan du ta del av handlingarna här på helsingborg.se och på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 i Helsingborg. Du kan naturligtvis även kontakta detaljplaneavdelningen för att få hjälp att ta del av handlingarna.

Så kan du påverka under granskningen

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt (om du inte redan lämnat samma synpunkter under samrådet). Annars riskerar du förlora din rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges beslut.

Du skickar dina synpunkter till:

Stadsbyggnadsnämnden
251 89 Helsingborg

Det här händer efter granskningen

När granskningstiden gått ut, sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter från processen i ett granskningsutlåtande och tar ställning till dem. Stadsbyggnadsnämnden och i vissa fall kommunfullmäktige fattar sedan beslut om planförslaget.

Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen de är.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?