Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station

Sedan augusti 2020 är Trafikverket igång med utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station. Förberedande arbeten pågår på och kring järnvägen. Bland annat rivs de fastigheter i Kattarp och Ödåkra som tidigare lösts in för att göra plats för dubbelspåret.