Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station

Mellan åren 2020 och 2023 bygger Trafikverket ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Maria station, en viktig satsning på infrastrukturen.

Utbyggnaden av dubbelspår och anpassade stationer är en viktig del i utvecklingen av tätorterna när Helsingborg växer. På sträckan finns bland annat Ödåkra och Kattarp, stationssamhällen som är inne i en intensiv utvecklingsperiod. Även Mariastaden och området runt Maria station får bättre förutsättningar i nära framtid med utbyggnaden av dubbelspåret. Här spelar järnvägen och stationerna en avgörande roll för framtida utveckling.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?