Cykla i naturen

Att cykla i våra naturområden går ofta bra och kan vara ett härligt sätt att upptäcka naturen på. Men det finns särskilda regler för till exempel naturreservat och olika vandringsleder. Här får du information om vad du behöver tänka på när du cyklar i det gröna.

Allemansrättens grundläggande princip att inte störa, inte förstöra gäller alltid. En förutsättning är alltså att du inte skadar marken när du cyklar. Därför behöver du särskilt tänka på var och när du cyklar, och till exempel undvika känsliga naturtyper och anpassa körsättet efter underlaget. Finns det andra regleringar på platsen eller skyltar så gäller dessa och är ni flera som cyklar tillsammans kan ni behöva polistillstånd. Det finns också undantag där cykling kan vara förbjudet eller särskilda regler gäller.

Cykla på vandringsleder och i motionsspår

Cykling rekommenderas inte på vandringsleder, som till exempel Skåneleden och Landborgspromenaden. Det är oftast inte förbjudet att cykla på vandringsleder och i motionsspår, men tänk på att de har anlagts med ett annat syfte och att du som cyklist måste ta det lugnt och lämna företräde för till exempel gående.

Cykla i naturreservat

I naturreservat gäller särskilda regler. I vissa fall är det förbjudet att cykla i naturreservat annat än på särskilt anvisade cykelvägar. Detta gäller till exempel i Rååns dalgång.

Även om det inte är specifikt förbjudet att cykla så kan det finnas andra föreskrifter som påverkar cykling i reservatet. Det kan till exempel vara förbjudet att störa djurlivet, att skada mark och växtlighet eller att anordna tävlingar eller organiserade aktiviteter utan särskilt tillstånd. Vad som gäller varierar mellan naturreservaten och den som planerar att cykla i något naturreservat måste kolla upp vad som gäller just där. Om du är osäker, kontakta Helsingborg kontaktcenter, via e-post kontaktcenter@helsingborg.se eller telefon 042-10 50 00.

Här finns skötselplaner och annan information om Helsingborgs naturreservat.

Om det finns en trafikskylt så gäller den

På gångbanor med vägmärke för ”påbjuden gångbana” eller ”förbud mot trafik med cykel och moped klass II” får du inte cykla eller köra moped. Det är däremot fullt tillåtet att leda sitt fordon på gångbanor.

Vägmärken: Påbjuden gångbana och Förbud mot cykel och moped, klass 2

Är ni flera som cyklar tillsammans?

För att anordna en offentlig tillställning krävs det vanligtvis ett polistillstånd. Idrottsarrangemang på offentlig plats i större omfattning kräver tillstånd. Är du osäker på om ditt arrangemang kräver polistillstånd bör du kontakta polisen:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?