Lämna inte dina prylar utanför din tomt

Våra allmänna ytor ska kunna användas av alla och det är Helsingborgs stad som äger och ansvarar för dem. De ska vara säkra, fina och gå att sköta om. Som fastighetsägare ansvarar du för dina saker och att ta in dem efter dig. Varje gång du gör det hjälper du oss – tack!

Det handlar om allt från studsmattor och lekutrustning till grillar och utemöbler. Skulle en olycka ske eller marken bli skadad på grund av ett föremål som du har ställt på allmän mark, är det du som är skadeståndsskyldig. Kvarlämnade saker ställer även till problem för oss i skötseln, till exempel genom att de blir hinder vid gräsklippning.

Ska du renovera och behöver tillfälligt en större yta för till exempel byggmaterial eller en container, ansöker du om tillstånd för detta hos polisen.

Karta över fastighetsgränser

Bild som länkar till karta som visar fastighetsgränser i HelsingborgVisa karta över fastighetsgränser i Helsingborg

Om du har frågor kring fastighetsgränser, kan du höra av dig till Helsingborgs lantmäteri.

Vad som händer med föremål på allmän mark

Om vi får kännedom om att det finns privata saker på stadens mark, försöker vi kontakta personen som äger föremålen. Om vi inte vet vem ägaren är, sätter vi en lapp på det som hamnat på fel ställe. Om den som äger föremålen inte tagit bort dem inom avsatt tid, skickar vi – om vi kan – en påminnelse via posten. Är föremålen fortfarande kvar därefter, har vi rätt att ta bort dem.

Våra allmänna ytor ska vara säkra, fina och gå att sköta om. Varje gång du tar in dina saker efter dig hjälper du oss – tack!

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?