Anmäl misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute eller av någon mat som du har köpt hem bör du så fort som möjligt anmäla detta till oss.

Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. Om anmälan görs snabbt kan det hindra andra från att bli sjuka. Har du akuta besvär kontakta sjukvården, tel 112, alternativt sjukvårdsrådgivningen, tel 1177.

Så gör du en anmälan

Du kan anmäla matförgiftningen via stadens e-tjänst. Du kan också ringa till Helsingborg stads kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 och göra en anmälan där. Din anmälan skickas sedan vidare till miljöförvaltningen.

Vi behöver veta följande saker när du gör en anmälan

  • Var och när måltiden ägde rum, datum och tid.
  • Vad måltiden bestod av (inklusive dryck).
  • Hur många som åt och hur många som blev sjuka.
  • När du blev sjuk.
  • Vilka symptom du har.
  • Vad du ätit det senaste dygnet samt om du den senaste veckan har ätit särskilt känslig mat (till exempel ostron och rå köttfärs).
  • Om du har kontaktat någon läkare.

Så handlägger vi anmälningar

Anmälningar som görs via e-tjänsten hanteras under miljöförvaltningens öppettider. För större akuta utbrott under övriga tider ring 042-10 50 00 och följ de instruktioner som där ges. När anmälan har kommit in gör vi en bedömning av fallet. Är det sannolikt att en viss livsmedelsverksamhet orsakat sjukdomen görs en utredning, oftast genom inspektion och provtagning. Eventuella krav på ersättning för lidande och förlorad arbetsinkomst riktar du direkt mot det ansvariga företaget.

För andra klagomål på livsmedelsverksamheter kan du använda vår e-tjänst för att skicka klagomål på hantering av livsmedel. Det kan till exempel handla om hygien, märkning och felaktig information till dig som kund.

Tänk på att alla uppgifter i en myndighets register är allmänna handlingar som kan lämnas ut om de inte innehåller sekretess och någon frågar efter dem.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?