Anmäl misstänkt allergireaktion

Om du misstänker att du har fått en allergisk reaktion av mat som skulle varit fri från de ämnen som du är allergisk eller har intolerans mot, bör du så fort som möjligt anmäla detta till oss. Detta gäller både mat du serverats när du ätit ute eller mat som du har köpt hem.

Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. Har du akuta besvär kontakta sjukvården, telefon 112, alternativt sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Så gör du en anmälan

Du kan göra anmäla om misstänkt allergireaktion direkt på webben genom vår e-tjänst Anmäl misstänkt allergireaktion. Du kan också ringa till Helsingborgs stads kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 och göra en anmälan.

Vi behöver veta följande saker när du gör en anmälan

  • Var och när måltiden ägde rum, datum och tid.
  • Vad måltiden bestod av (inklusive dryck).
  • Vilken matallergier och intoleranser du har.
  • Hur du fick information om att maten skulle vara fri från dessa allergener/ ämnen.
  • När du blev sjuk.
  • Vilka symptom du fått.
  • Om du har kontaktat någon läkare.
  • Tänk på att alla uppgifter i en myndighets register är allmänna handlingar som kan bli offentliga.
  • Eventuella krav på ersättning för lidande och förlorad arbetsinkomst riktar du direkt mot det ansvariga företaget.

Så handlägger vi anmälningar

Anmälningar som görs via e-tjänsten hanteras under miljöförvaltningens öppettider. När anmälan har kommit in gör vi en bedömning av fallet. Är det sannolikt att en viss livsmedelsverksamhets livsmedel orsakat allergireaktionen görs en utredning, oftast genom kontroll på plats.

Eventuella krav på ersättning för lidande och förlorad arbetsinkomst riktar du direkt mot det ansvariga företaget. För andra klagomål på livsmedelsverksamheter kan du också använda dig av vår e-tjänst för misstanke om livsmedelsbrott. För misstänkta matförgiftningar använd vår e-tjänst för anmälan om misstänkt matförgiftning.

Tänk på att alla uppgifter i en myndighets register är allmänna handlingar som kan bli offentliga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?