Grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har två inriktningar

Grundsärskolans inriktning ämnen har en egen kursplan med samma ämnen som grundskolan, men med anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom grundsärskolan finns också inriktning ämnesområden. Där arbetar eleverna i stället med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Nuvarande läroplaner och kursplaner för grundsärskolan gäller från 2011. Grundsärskolan har årskurserna 1-9. Det finns ingen förskoleklass i grundsärskolan.

Grundsärskolan finns ofta i grundskolans lokaler

Att gå i grundsärskola behöver inte innebära att eleverna undervisas i någon särskild byggnad eller i en speciell skola. De flesta elever i grundsärskolan går i kommunala och fristående grundskolors lokaler, antingen i grundsärskoleklasser eller integrerade i grundskoleklasser, det vill säga att eleven går i en grundskoleklass men läser enligt grundsärskolans kursplan.

Här finns grundsärskolan i Helsingborg

Klasser med elever som följer grundsärskolans kursplaner årskurs 1-9 finns på Påarps skola,  Västra Berga skola och Elinebergsskolan . Hösten 2022 startar Maria Parkskolan särskola.

Rönnbäcksskolan erbjuder grundsärskola med inriktning ämnesområden. Skolan har en anpassad ute- och innemiljö för elever som har flerfunktionsnedsättningar och behöver alternativa kommunikationssätt. Rönnbäcksskolan erbjuder också gymnasiesärskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

Borgmästarskolan erbjuder grundsärskola med inriktning ämnesområden. Skolan är till för elever som behöver den lilla, anpassade miljön med en strukturerad och tydliggörande pedagogik, med inriktning mot autismspektrumtillstånd. Borgmästarskolan erbjuder också gymnasiesärskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.