Grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har två inriktningar

Grundsärskolans inriktning ämnen har en egen kursplan med samma ämnen som grundskolan, men med anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom grundsärskolan finns också inriktning ämnesområden. Där arbetar eleverna i stället med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Nuvarande läroplaner och kursplaner för grundsärskolan gäller från 2011. Grundsärskolan har årskurserna 1-9. Det finns ingen förskoleklass i grundsärskolan.

Grundsärskolan finns ofta i grundskolans lokaler

Att gå i grundsärskola behöver inte innebära att eleverna undervisas i någon särskild byggnad eller i en speciell skola. De flesta elever i grundsärskolan går i kommunala och fristående grundskolors lokaler, antingen i grundsärskoleklasser eller integrerade i grundskoleklasser, det vill säga att eleven går i en grundskoleklass men läser enligt grundsärskolans kursplan.

Här finns grundsärskolan i Helsingborg

Klasser med elever som följer grundsärskolans kursplaner årskurs 1-9 finns på Påarps skola,  Västra Berga skola och Elinebergsskolan .

Rönnbäcksskolan erbjuder grundsärskola med inriktning ämnesområden. Skolan har en anpassad ute- och innemiljö för elever som har flerfunktionsnedsättningar och behöver alternativa kommunikationssätt. Rönnbäcksskolan erbjuder också gymnasiesärskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

Borgmästarskolan erbjuder grundsärskola med inriktning ämnesområden. Skolan är till för elever som behöver den lilla, anpassade miljön med en strukturerad och tydliggörande pedagogik, med inriktning mot autismspektrumtillstånd. Borgmästarskolan erbjuder också gymnasiesärskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?