Smittspridning av covid-19 i Helsingborg – det här gäller

Pandemin är inte riktigt över ännu, även om vi har kunnat påbörja en återgång till det normala. Undvik gärna butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om där befinner sig mycket människor som skapar trängsel. Stanna hemma om du känner dig sjuk och testa dig om du har symptom, oavsett om du är vaccinerad eller ej. Vaccination mot covid-19 pågår just nu i samhället och barn från 12 år erbjuds nu vaccin. Du som är fullvaccinerad ska testa dig vid symtom.

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Den 17 november meddelande Folkhälsomyndigheten att de har bett regeringen införa vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare. Regeringen har för avsikt att gå vidare med förslaget, som då börjar gälla från och med den 1 december. Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den som arrangerar ett större evenemang kommer kunna välja mellan att införa vaccinationsbevis eller smittskyddsåtgärder. Om smittspridningen ökar ytterligare kan det bli nödvändigt att införa vissa smittskyddsåtgärder även på evenemang som infört vaccinationsbevis.

Läs mer på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna att ta en tredje vaccindos

Region Skåne kommer arbeta utifrån en särskild prioriteringsordning med fokus på att vaccinera de äldsta först.

Läs mer på krisinformation.se

Nya rekommendationer om testning gäller från den 22 november

På grund av den ökande smittspridningen i resten av Europa rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla med symptom på luftvägsinfektion testar sig för covid-19 från och med den 22 november. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej, men om du har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna behöver du inte testa dig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fram till den 22 november behöver du som är fullvaccinerad inte testa dig vid symptom. Särskilda rekommendationer gäller dock för dig som jobbar inom vård- och omsorg eller om du har rest utanför Norden, därför är det extra viktigt att du läser mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens sida.

Nu kan du vaccinera dig på Helsingborg C

Eftermiddagen den 23 november kan du gå på drop-in-vaccinering på Helsingborg C. Läs mer här.

Den som bor med person som testats positivt för Covid 19

När en person testar positivt för covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt gjorde sitt prov. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla i hemmet rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt vid symtom. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt gjorde sitt prov.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass ska stanna hemma men behöver inte testa sig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Myter och missförstånd om vaccin mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden, som du hittar på folkhälsomyndighetens webbplats.

Nya allmänna råd för dig som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd som riktar sig till dig som inte vaccinerat dig. Detta eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Du som är vuxen och inte är fullvaccinerad bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det här är särskilt viktigt när du har kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

En hög vaccinationstäckning är viktigt för att vi ska kunna återgå till ett normalt fungerande samhälle. Ring din vårdcentral och boka tid om du inte har vaccinerat dig än. På vissa vårdcentraler kan du även boka tid via 1177 om du har e-legitimation.

Vaccination mot covid-19 pågår

Det finns nu flera godkända vaccin mot covid-19 och arbetet med att vaccinera befolkningen är igång. Det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i Helsingborg med omnejd. Läs mer på 1177.se.

Statistik över antal vaccinerade finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Barn från 12 år erbjuds vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Just nu jobbar representanter från elevhälsan tillsammans med representanter från regionen med att ta fram riktlinjer för hur vaccinering med covid-19 vaccin av 12-15-åringar på skolorna ska organiseras.

Enligt nuvarande plan från Folkhälsomyndigheten ska vaccinering av den här målgruppen inledas samordnat i hela landet i början av november.

Testning för dig som har varit utomlands

Du behöver inte testa dig om du är fullvaccinerad eller om du har haft covid-19 de senaste sex månaderna, så länge du inte har symptom. Du som är ovaccinerad och har varit utomlands bör ta ett PCR-test vid ankomst i Sverige, oavsett om du har symptom eller inte. Detta gäller för dig som har rest utanför Norden. Oavsett om du är vaccinerad eller inte bör du vara försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter resan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Testa dig om du är ovaccinerad och haft kontakt med en smittad person

Är du ovaccinerad och har haft nära kontakt med en person med konstaterad covid-19 ska du testa dig direkt, även om du inte har symptom. Nära kontakt innebär att du varit inom två meters avstånd från en smittad person under sammanlagt 15 minuter. Det kan vara 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder.  Läs mer på 1177.se.

Du kan boka ett självtest via 1177.se.Testet kan göras på två vis, antingen bokar du ett test som en frisk person hämtar ut på ett apotek eller så kan du göra självtest för covid-19 i bilen. Provtagningsplatserna för detta i Helsingborg är Pixlapiren, Atlantgatan 1 och nya vattentornet vid Österleden 101. Smittspårarna ringer upp dig som testats positivt för covid-19 och hjälper dig att kartlägga dina kontakter. Det är sedan du själv som informerar dem du kan ha smittat. Läs mer på Skane.se

Kontaktcenter håller öppet. Du kan nå kommunvägledare och rådgivare på 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se, chatt eller våra sociala medier.