Viktig information om coronaviruset

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som känner sig det minsta sjuk ska hålla sig hemma, detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Smittspridningen ligger på en stabil nivå i Skåne. Men det är viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dels för att undvika en kraftigt ökad smittspridning, dels för att skydda äldre och andra riskgrupper.

Testa dig vid minsta symptom

För att hindra smittspridningen är det viktigt att testa sig för covid-19 vid minsta symptom.  Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat. Läs mer på Skane.se

Det är möjligt att göra självtester för covid-19 i bilen. Region Skåne har öppnat ett antal provtagningsplatser på flera orter i Skåne, bland annat i Helsingborg. Läs mer på Skane.se.

Skolan under hösten

Helsingborgs stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt.

Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronautbrottet.

Håll ut och håll avstånd

Sommaren går mot sitt slut. Det innebär att fler reser kollektivt, samtidigt som pandemin fortfarande pågår. Tänk därför på att försöka hålla avstånd på bussar och tåg.  Skånetrafiken ger följande råd till resenärer:

  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
  • Undvik att resa i rusningstid.
  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg. Framförallt vid på- och avstigning. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne visar statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har smittats av covid-19. Därför är det viktigt att alla, oavsett ålder, fortsätter hålla det rekommenderade avståndet två meter mellan varandra. Håll ut och håll avstånd. Läs mer om Helsingborgs stads kampanj. 

Alla skåningar med symtom på covid-19 kan beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer på 1177.se.

Håll avståndet på restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla mer än en armlängds avstånd till varandra.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt.

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, hör av dig till Helsingborgs stads kontaktcenter.

Helsingborgs stad kontrollerar inte hur invånare håller avstånd i offentliga miljöer som köpcenter, parker och lekplatser. Det är ett ansvar som vi alla måste påminna varandra om och hjälpas åt att följa. På serveringar och matställen i staden har miljöförvaltningen däremot ett uppdrag att kontrollera de rutiner som finns för att gäster ska kunna följa trängselreglerna. Men även där har vi som besökare även ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra.

Läs mer om föreskrifterna hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Håll fast vid hygienrutiner

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet, nys och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Besöksförbud på vårdboenden och LSS-boenden

Det råder besöksförbud på vårdboenden som drivs av Helsingborgs stad och korttidsboendet Pålsjö Park. Besöksförbudet gäller september ut. Du hittar mer information om detta här.

Enligt lag går det inte att införa besöksförbud på LSS-boenden. Trots detta har vi infört besöksförbud på två av våra LSS-boenden där det bor äldre personer. Besöksförbudet gäller dock bara de gemensamma utrymmena och inte de boendes egna lägenheter. Trots att det inte råder något generellt besöksförbud uppmanar vi dock till försiktighet och andra sätt att ha kontakt än fysiska möten, till exempel via videosamtal eller telefon. Varje LSS-boende för en dialog med närstående om risker för smittspridning och hur man på bästa sätt kan hålla kontakt och träffas.

Frågor och svar om vård och omsorg

Vi gör allt vi kan för att skydda och minska risken för smitta bland äldre och andra riskgrupper. Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor inom vård och omsorg.

Aktuellt läge inom vård och omsorg

Just nu har vi 4 personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 inom vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens verksamheter i Helsingborg.

Läs mer om statistik om covid-19 bland äldre efter boendeform hos Socialstyrelsen

Informationen är uppdaterad den 24 september.
Informationen uppdateras en gång i veckan, nästa gång är den 1 oktober.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Svenska kyrkan Helsingborg har ett telefonnummer för samtal med präst eller diakon för människor som känner oro eller söker hopp. Telefonnumret 042-18 91 00, är öppet klockan 14-17. Från och med den 1 oktober stänger Svenska kyrkan Helsingborg sin särskilt inrättade stödlinje för samtal under coronapandemin. Jourhavande präst är dock fortsatt tillgänglig. Läs mer på svenskakyrkan.se.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Lista över frivilligorganisationer som hjälper till under coronapandemin.

Träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer har stängt

Alla träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer i Helsingborgs stads regi är stängda. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra besökare som ofta är äldre och befinner sig i riskgruppen. Du hittar mer information och kontaktuppgifter till alla träffpunkter här.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begränsningen är ett maxantal om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Är du arrangör av evenemang och liknande hittar du information på polisens webbplats.

För evenemang och sammankomster med max 50 personer ansvarar arrangören för att göra en riskbedömning och för att försöka minska risken för smittspridning.  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det här innebär inte ett allmänt förbud mot att fler än 50 personer samlas på en specifik plats, till exempel en park eller ett kontor. Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polismyndighetens webbplats.

Arbetsmarknadsförvaltningen har infört begränsningar

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att minska risken för smittspridning i dess lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in. Dock får bara fem personer åt gången vistas i receptionen.

Begränsa fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och mataffärer eller vistas på andra platser där människor samlas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läget innebär att det är viktigt att var och en som känner sig det minsta sjuk, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Detta innebär också att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till arbetet.

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Allmänna frågor och svar corona

Idrotten får startas upp igen, från och med den 14 juni – men enbart utomhus och utan publik.. Beslutet gäller samtliga idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar. Matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper är därmed tillåtna.

Begränsningen av maximalt 50 personer på allmänna sammankomster och tillställningar står fast, vilket innebär att matcher och tävlingar måste genomföras utan publik. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Idrottshallar och liknande anläggningar är öppna som vanligt. Men varje förening avgör vilka evenemang och träningar som genomförs.

Enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket finns inte några uppgifter om eller något som tyder på att covid-19 kan smitta personer via mat och magtarmkanalen. Smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och sjukvården är i dagsläget att symptomfria personer kan leva som vanligt och gå till arbetet. Det är dock upp till din chef att bedöma om det utgör en för stor risk för verksamheten att du kommer till jobbet, så du ska alltid prata med din chef om du känner dig osäker.

Region Skåne uppdaterar en gång i veckan siffran för konstaterade fall per kommun. Läs mer på skane.se.

Folkhälsomyndighetens och sjukvårdens uppmaning att stanna hemma vid symptom på förkylning eller influensa även lindriga, plus två dagar efter tillfrisknandet gäller. Det krävs inte längre något läkarintyg för att få sjuklön förrän efter 21 dagar. Däremot ska du som vanligt ta kontakt med Försäkringskassan sjukdag 21 och ansöka om sjukpenning från dem om du fortfarande är sjuk.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknade, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about COVID-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.