Coronarestriktioner skärps i Skåne

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Alla uppmanas att undvika butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt träffar.

Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och smitta har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner.

Skärpta råd i tre veckor

De skärpta råden för Skåne gäller från och med idag och tre veckor framåt. För boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska trängsel.

  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Publikgränsen på 50 personer kvarstår

Skåne står enat med i arbetet med att minska smittspridningen i samhället. I dag har Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer och det gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Beslutet är fattat på inrådan av Region Skånes smittskyddsläkare och syftar även det till att bromsa smittspridningen.

Det här innebär inte ett allmänt förbud mot att fler än 50 personer samlas på en specifik plats, till exempel en park eller ett kontor. Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polismyndighetens webbplats.

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Testa dig vid minsta symptom

För att hindra smittspridningen är det viktigt att testa sig för covid-19 vid minsta symptom.  Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat. Läs mer på Skane.se

Det är möjligt att göra självtester för covid-19 i bilen. Region Skåne har öppnat ett antal provtagningsplatser på flera orter i Skåne, bland annat i Helsingborg. Läs mer på Skane.se.

Undvik sociala sammanhang

I och med att smittspridningen ökar uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att inte delta i större sociala sammanhang som fester, after work, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Syftet med uppmaning är att skydda riskgrupper. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Håll ut och håll avstånd

I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne visar statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har smittats av covid-19. Därför är det viktigt att alla, oavsett ålder, fortsätter hålla det rekommenderade avståndet två meter mellan varandra. Håll ut och håll avstånd. Läs mer om Helsingborgs stads kampanj. 

Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Tänk på att försöka hålla avstånd på bussar och tåg.  Skånetrafiken ger följande råd till resenärer:

  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
  • Undvik att resa i rusningstid.
  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg. Framförallt vid på- och avstigning. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Alla skåningar med symtom på covid-19 kan beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer på 1177.se.

Håll avståndet på restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla mer än en armlängds avstånd till varandra.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt.

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, hör av dig till Helsingborgs stads kontaktcenter.

Helsingborgs stad kontrollerar inte hur invånare håller avstånd i offentliga miljöer som köpcenter, parker och lekplatser. Det är ett ansvar som vi alla måste påminna varandra om och hjälpas åt att följa. På serveringar och matställen i staden har miljöförvaltningen däremot ett uppdrag att kontrollera de rutiner som finns för att gäster ska kunna följa trängselreglerna. Men även där har vi som besökare även ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra.

Läs mer om föreskrifterna hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Håll fast vid hygienrutiner

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet, nys och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

.Läs mer om jourhavnade präst svenskakyrkan.se.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Lista över frivilligorganisationer som hjälper till under coronapandemin.

Besöksförbud på vårdboenden upphör

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vårdboenden upphör.  Samtidigt med detta upphör även besöksförbudet på korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise.

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram lokala rutiner och rekommendationer för hur besöken ska ske så säkert som möjligt. Här hittar du information kring vad du behöver tänka på inför ett besök. 

Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor inom vård och omsorg.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Träffpunkter öppnar igen

Varje träffpunkt har bland annat sett över hygienrutiner och möjlighet att hålla avstånd. Det kommer att se olika ut beroende på lokal, men generellt finns det plats för färre personer än tidigare. Det kommer också att vara färre antal sittplatser vid borden och finnas tillgång till handsprit. På de träffpunkter där det serveras lunch och fika kommer personal att servera. Information om aktiviteter samt kontaktuppgifter till varje träffpunkt hittar du här. 

Frågor och svar om vård och omsorg

Vi gör allt vi kan för att skydda och minska risken för smitta bland äldre och andra riskgrupper. Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor inom vård och omsorg.

Aktuellt läge inom vård och omsorg

Just nu har vi 3 personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 inom vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens verksamheter i Helsingborg.

Läs mer om statistik om covid-19 bland äldre efter boendeform hos Socialstyrelsen

Informationen är uppdaterad den 22 oktober.
Informationen uppdateras en gång i veckan, nästa gång är den 29 oktober.

Skolan under hösten

Helsingborgs stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt.

Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronautbrottet.

Arbetsmarknadsförvaltningen har infört begränsningar

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att minska risken för smittspridning i dess lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in. Dock får bara fem personer åt gången vistas i receptionen.

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about COVID-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.