Smittspridning av covid-19 i Helsingborg – det här gäller

Smittspridningen av coronaviruset minskar i Helsingborg, men det finns en ökande oro för spridningen av den så kallade deltamutationen. Undvik butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om där är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker längre tid än du behöver. Använd munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid och om du besöker vården. Vaccination mot covid-19 pågår just nu i samhället.

Du kan hjälpa till att bromsa smittan. Tänk på att:

  • hålla avstånd till andra
  • avstå sociala sammanhang
  • undvika platser där det kan uppstå trängsel
  • tvätta händerna regelbundet och noga
  • jobba hemifrån om du kan göra det
  • stanna hemma om du känner dig sjuk.

Även om du inte är orolig för din hälsa kan du råka smitta någon som blir allvarligt sjuk. Vi måste hjälpas åt för att skydda varandra och för att sjukvården ska orka ta hand om de som behöver vård.

Förlängning av de nationella råden

Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nationella råden har nu blivit förlängda till den 30 september. Läs mer om råden på krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-rad

Ändringar i nationella restriktioner och rekommendationer trädde i kraft den 1 juni

De nationella restriktionerna som exempelvis sätter maxtak på antal personer som får delta på allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet har justerats.

Läs mer på krisinformation.se

Testa dig om du haft kontakt med en smittad person

Har du haft nära kontakt med en person med konstaterad covid-19 ska du testa dig direkt, även om du inte har symptom. Nära kontakt innebär att du varit inom två meters avstånd från en smittad person under sammanlagt 15 minuter. Det kan vara 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Denna utökade testning gäller dig som är i gymnasieåldern eller äldre. Precis som tidigare ska du för egen del testa dig vid minsta sjukdomssymptom. Läs mer på 1177.se.

Du kan boka ett självtest via 1177.se.Testet kan göras på två vis, antingen bokar du ett test som en frisk person hämtar ut på ett apotek eller så kan du göra självtest för covid-19 i bilen. Provtagningsplatserna för detta i Helsingborg är Pixlapiren, Atlantgatan 1 och nya vattentornet vid Österleden 101. Smittspårarna ringer upp dig som testats positivt för covid-19 och hjälper dig att kartlägga dina kontakter. Det är sedan du själv som informerar dem du kan ha smittat. Läs mer på Skane.se

Undervisning på plats kombineras med fjärr- och distansundervisning

Varje grundskola planerar undervisningen efter sina förutsättningar och informerar eleverna. Varje gymnasieskola följer sin egen plan för återgång till undervisning på plats i skolan så snart det är möjligt. Kontakta den egna skolan för besked om vad som gäller för just dig.

Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronapandemin.

Vuxenutbildning sker på distans

Vuxenutbildning sker i form av fjärr- och distansundervisning till och med den 15 september 2021. Merparten av undervisningen ska fortsatt ske med fjärr- och distanslösningar fram till mitten av september, men lokalerna är öppna för elever som har behov av undervisning på plats. Läs mer om vuxenutbildning.

Vaccination mot covid-19 pågår

Det finns nu flera godkända vaccin mot covid-19 och arbetet med att vaccinera befolkningen är igång. Det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i Helsingborg med omnejd. Läs mer på 1177.se.

Statistik över antal vaccinerade finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Inomhusanläggningar öppnas upp för träning i föreningsverksamhet för barn och ungdomar

Från och med måndag 17 maj är våra inomhusanläggningar även öppna för äldre om det inte finns möjlighet att träna utomhus. Fram till 17 maj var anläggningarna öppna för barn och unga födda år 2002 och senare. Läs mer om hur fritidsverksamheterna påverkas av corona.

Offentliga och privata sammankomster begränsas till åtta personer

Max åtta personer får samlas vid offentliga eller privata tillställningar. Det innebär en åttapersonersgräns vid till exempel en konsert, eller på privata sammankomster i festlokaler eller andra lokaler som hyrs ut. Lokaler som gallerior, butiker, gym och badhus ska garantera att varje besökare får tillgång till tio kvadratmeter för att hålla avstånd till andra. Detta ska dokumenteras för att visas vid inspektion. Det ska också finnas handdesinfektion eller möjlighet att tvätta händerna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Verksamheter som bryter mot den nya lagen kan straffas med vite eller nedstängning. De nya nationella råden finns tydligt beskrivna på krisinformation.se.

Använd munskydd i kollektivtrafiken och när du besöker sjukvården

Våren ut ska du använda munskydd om du besöker vården, exempelvis när du besöker en vårdcentral eller ett sjukhus.

Du som åker buss eller tåg mellan klockan 7–9 samt 16–18 på vardagar rekommenderas att använda munskydd eftersom det kan vara svårt att undvika trängsel ombord. Detta gäller dig som är i gymnasieåldern och äldre. Så här använder du munskydd.

Utställningarna på Dunkers kulturhus har öppnat

Dunkers kulturhus har öppnat sina utställningshallar igen för besök. För att kunna garantera en trygg och säker upplevelse tar vi bara in ett begränsat antal personer åt gången i utställningshallarna.

Helsingborgs bibliotek anpassar sin verksamhet på grund av pandemin. Läs mer om bibliotekens anpassningar. Fredriksdals museer och trädgårdar håller öppet varje dag från klockan 10 till 18.

Kontaktcenter håller öppet sedan den 7 juni. Du kan nå kommunvägledare och rådgivare på 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se, chatt eller våra sociala medier.