Uppdaterad information om coronaviruset

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att förlänga de skärpta regionala råden till och med 13 december. Alla uppmanas att undvika butiker och kollektivtrafik. Undvik också att umgås inomhus med andra personer än de som du bor med. Du som bor ensam kan umgås med några få personer. Från och med 24 november gäller en publikgräns på åtta personer vid sammankomster och offentliga tillställningar.

Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och smitta har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner.

Skärpta råd förlängs

De skärpta råden för Skåne gäller till och med 13 december. För boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska trängsel.

  • Undvik att umgås inomhus med andra personer än de som du bor med. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra än de som du bor med eller träffar regelbundet. Du som bor ensam kan umgås med några få personer. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar.
  • Undvik att åka tåg, buss eller annan kollektivtrafik. Du kan resa om du måste, till exempel resa till jobb, skola eller för att söka vård. Håll då avstånd och låt andra stiga av innan du stiger på.
  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik alla miljöer och platser där många personer vistas samtidigt.
  • Du som är över 15 år bör låta bli all idrottsverksamhet. Det gäller inte för yrkesidrottare eller dig som går på idrottsgymnasium. Alla ska undvika idrottsanläggningar, gym och badhus. Träna ensam eller utomhus. Oavsett ålder bör alla låta bli att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många personer möts och där resor är nödvändiga.
  • Undvik fysiska möten, kurser, konferenser, konserter och föreställningar. Delta inte i evenemang där flera människor samlas. Det gäller både inomhus eller utomhus. Undvik besök på biografer och teatrar och att delta i religiösa evenemang och firanden av högtider. Risken för att bli smittad ökar när du deltar och reser till och från sådana evenemang. Använd digitala alternativ.
  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma.

Läs mer på 1177.se.

Publikgränsen sätts till åtta personer

Från och med 24 november träder ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på över åtta deltagare i kraft. Förbudet gäller i fyra veckor.  Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polismyndighetens webbplats.

Träffpunkterna stänger tillfälligt

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Skåne och de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att tillfälligt stänga sina träffpunkter tills vidare.

Träffpunkterna fortsätter att bjuda på underhållning och aktiviteter digitalt via Instagram-kontot @traffpunkterihelsingborg och finns även på den lokala tevekanalen Sundskanalen.

Frågor och svar om vård och omsorg

Vi gör allt vi kan för att skydda och minska risken för smitta bland äldre och andra riskgrupper. Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor inom vård och omsorg.

Aktuellt läge inom vård och omsorg

Just nu har vi 85 personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 inom vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens verksamheter i Helsingborg. Konstaterad smitta finns i hemvården, LSS-boenden och på 7 av 18 vårdboenden i Helsingborg. På grund av patientsekretess kommer vi inte att publicera information om vilket/vilka vårdboenden, LSS-boenden eller hemvårdsområden som har smitta.

Läs mer om statistik om covid-19 bland äldre efter boendeform hos Socialstyrelsen

Informationen är uppdaterad den 3 december.
Informationen uppdateras en gång i veckan, nästa gång är den 10 december.

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19..

Så påverkas kultur- och fritidsverksamheterna

Kultur- och fritidsverksamheterna i Helsingborgs stad anpassar sig till de nya restriktionerna.

Läs mer om hur kulturverksamheterna anpassar sig här.

Läs mer om hur fritidsverksamheterna anpassar sig här.

Testa dig vid minsta symptom

För att hindra smittspridningen är det viktigt att testa sig för covid-19 vid minsta symptom.  Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat. Du ska dock bara testa dig om du har symptom. Testet kan ske via ett självtest, eller inom vården. Läs mer om tester på 1177.se.

Det är möjligt att göra självtester för covid-19 i bilen. Region Skåne har öppnat ett antal provtagningsplatser på flera orter i Skåne, bland annat i Helsingborg. Läs mer på Skane.se.

Undvik sociala sammanhang

I och med att smittspridningen ökar uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att inte delta i större sociala sammanhang som fester, after work, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Syftet med uppmaning är att skydda riskgrupper. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Håll ut och håll avstånd

I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne visar statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har smittats av covid-19. Därför är det viktigt att alla, oavsett ålder, fortsätter hålla det rekommenderade avståndet två meter mellan varandra. Håll ut och håll avstånd. Läs mer om Helsingborgs stads kampanj. 

Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Tänk på att försöka hålla avstånd på bussar och tåg.  Skånetrafiken ger följande råd till resenärer:

  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
  • Undvik att resa i rusningstid.
  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg. Framförallt vid på- och avstigning. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Alla skåningar med symtom på covid-19 kan beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer på 1177.se.

Håll avståndet på restauranger, barer och caféer

Regeringen har beslutat om ett förbud mot att servera alkoholdrycker med mer än 3,5 volymprocent efter klockan 22.00. Serveringstillstånd på serveringar i Helsingborg gäller fortsatt, men får inte användas fullt ut på grund av förbudet. Läs mer på företagarsidan.

Restauranger, barer, caféer och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor. Därför får du som besökare bara äta och dricka när du sitter ner vid ett bord. Du kan beställa och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt. Däremot får du inte stå upp och dricka eller äta vid en bardisk, under en konsert eller i samband med ett annat evenemang.

För att undvika trängsel är det viktigt att olika sällskap av besökare kan hålla minst en meters avstånd till varandra och att det inte sitter fler än åtta personer vid samma bord. Om ni är fler än åtta personer i ditt sällskap, måste ni alltså dela upp er vid olika bord.

Upplever du att en servering inte följer föreskrifterna mot trängsel, eller gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd till varandra, kan du höra av dig till Helsingborgs stads kontaktcenter. Din anmälan skickas sedan vidare till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har i uppdrag att kontrollera serveringsställens rutiner och åtgärder mot trängsel. Men det är viktigt att komma ihåg att vi som besökare också har ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra. Detta gäller också på offentliga platser, i kollektivtrafiken och i köpcenter eller butiker.  Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Håll fast vid hygienrutiner

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet, nys och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

.Läs mer om jourhavnade präst svenskakyrkan.se.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Lista över frivilligorganisationer som hjälper till under coronapandemin.

Besöksförbud på vårdboenden upphör

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vårdboenden upphör.  Samtidigt med detta upphör även besöksförbudet på korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise.

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram lokala rutiner och rekommendationer för hur besöken ska ske så säkert som möjligt.

Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor inom vård och omsorg.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skolan under hösten

Helsingborgs stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt.

Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronautbrottet.

Arbetsmarknadsförvaltningen har infört begränsningar

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att minska risken för smittspridning i dess lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in. Dock får bara fem personer åt gången vistas i receptionen.

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.