Mobila teamet

Mobila teamet består av åtta socialarbetare som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Vi är verksamma i miljöer där ungdomar rör sig, dagar kvällar och helger. Vi erbjuder råd och stöd till ungdomar som vill och behöver, samt erbjuder upp till fem enskilda stödsamtal utan att dessa journalförs.

Målsättningen med Mobila teamets verksamhet är att minska ungdomskriminaliteten och öka tryggheten i staden. Vi utgår från Helsingborg C, där vi har vårt kontor men vi är verksamma i hela Helsingborgs kommun.

Kontakten med målgruppen bygger på förtroende och frivillighet. Om någon i teamet påträffar en ungdom som vi upplever har ett normbrytande beteende eller befinner sig på platser och/eller tider som inte är lämpliga, har teamet orossamtal med den unge och dennes föräldrar. Vi har tystnadsplikt, men också anmälningsplikt enligt lag till socialtjänsten om vi misstänker att någon ungdom far illa. Vi har ingen myndighetsutövning och för inga journaler.

Samverkan är en stor del av vårt uppdrag och ingår i vår verksamhet. Vi samarbetar främst med polis, ordningsvakter, vår egen förvaltning, skol- och fritidsförvaltningen, och trygghetsvärdar med flera. Vi medverkar ofta på föräldramöten och informerar även skolklasser om vår verksamhet. Vår målgrupp är primärt ungdomar mellan 13-25 år, men vi men möter och arbetar även med yngre, ner till ca 8-10 år. Om du som förälder eller vårdnadshavare är orolig för ditt barn, kan du också kontakta Mobila teamet för råd och stöd.

MBU – Människan Bakom uniformen

I samarbete med Fritid Helsingborg, driver Mobila Teamet ungdomsprogrammet MBU – Människan Bakom Uniformen. MBU riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. Kursen löper i tolv veckor och ungdomarna får prova på och ta del av de olika yrkena, såsom polis, ambulanssjukvårdare, räddningstjänst för att lära sig om deras yrken. Du kan läsa mer om MBU här.

Mobila teamet på sociala medier

Håll dig uppdaterad på våra sociala medier för information, senaste nytt och för att få en inblick i vad MBU är. Följ oss på Instagram och Facebook!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.