Fältgruppen Mobila Teamet

Mobila Teamet arbetar uppsökande, förebyggande och relationsskapande i Helsingborg med barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Vårt uppdrag är att tidigt identifiera de som är i risk för en ogynnsam utveckling i form av kriminalitet, missbruk eller andra destruktiva mönster och socialt normbrytande beteenden. Genom tidiga insatser vill Mobila Teamet arbeta för att minska riskbeteenden, utanförskap samt bidra till att öka tryggheten i Helsingborg. Mötet med Mobila Teamet bygger på frivillighet och förtroende. Vi är verksamma i hela kommunen och har vårt kontor på Helsingborg C.

Vårt mål är att genom tidiga insatser bygga relationer med barn, ungdomar och unga vuxna i deras miljöer, öka deras vuxenkontakt samt främja kontakten mellan föräldrar och de som arbetar med ungdomar. Vår ambition är att stärka ungdomars självkänsla och bidra till en gynnsam utveckling. Vi har tystnadsplikt, men precis som alla andra som arbetar i verksamheter med barn och unga har vi även anmälningsplikt.

I vårt uppdrag ingår:

  • Fältarbete – En stor del av vårt arbete är att hålla oss informerade och uppdaterade om vad som händer och vilka trender som är aktuella i vårt samhälle och i Helsingborg. Vårt fältarbete sker både fysiskt ute i områden, fritidsgårdar och på diverse evenemang men också på de digitala arenorna. Syftet är att uppsöka och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa och även vara ett frivilligt vuxenstöd till alla unga. Detta görs genom att skapa relationer och förtroende med ungdomarna.
  • Trygghetsskapande närvaro – Uppsökande närvaro för att etablera kontakt med ungdomar för att öka den upplevda tryggheten i staden. Vi samverkar med olika aktörer i staden och fokus för vårt trygghetsskapande arbete grundar sig i den aktuella lägesbilden för Helsingborgs stad, som vi bland annat får ta del av genom stadens metod EST – Effektiv samordning för trygghet.
  • Enskilda samtal – Råd och stöd, motiverande och informerande samtal erbjuds till både ungdomar och deras föräldrar.
  • Medling vid brott – Medling är ett frivilligt möte där den som har begått ett brott och den som blivit utsatt för ett brott träffas tillsammans med en utbildad medlare. Målsättningen är att parterna ska få en bättre förståelse för vad som har hänt, varför det hände och vilka konsekvenser händelsen har fått. Klicka här för mer information.
  • MBU, Människan Bakom Uniformen – MBU är för dig mellan 15–20 år och som bor i Helsingborgs kommun. Under kursen får du träffa olika uniformsbärande yrken och lära dig mer om deras vardag.
  • Ungdomstjänst KSL, Kriminalitet som livsstil – Ungdomstjänst är en påföljd utifrån ett begånget brott där samtalsserien har en gränssättande funktion och en vägledande roll. Programmet innehåller avsnitt och övningar om att väga för- och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankemönster och social färdighetsträning. Detta gäller för ungdomar mellan 15–21 år och består av samtal och oavlönat arbete.
  • RePULSE – Är en biståndslös insats för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Den här insatsen erbjuds till vår målgrupp, barn, unga och unga vuxna upp till 25 år i risk för en ogynnsam utveckling. Under 10 individuella samtal undersöker och identifierar man tillsammans vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Här finns det mer information om RePULSE-metoden.

För att få information, senaste nytt och en bättre inblick i vår verksamhet följ oss på Instagram. Både du som ungdom, vuxen eller som arbetar med barn och ungdomar är välkomna att kontakta oss.

Mobila Teamet på sociala medier

Håll dig uppdaterad på våra sociala medier för information, senaste nytt och för att få en inblick i vad MBU är. Följ oss på Instagram! Vi heter @mobilateamet_helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.